Associació Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat del Vallès


Avui és el

Noticies

Benvinguda

MISSATGE DEL PRESIDENT (Memòria 2015-2016) 

 

Benvolguts/des:

 

La Memòria que avui ens plau de presentar pretén reflectir les principals fites del curs 2015/2016, emmarcades en el nostre projecte de ser un instrument de saber i formació, dirigit a totes les persones de més de 55 anys, tot entenent que viure en saviesa és viure més i un factor clau per a una vida més plena. 

 

En la tardor del 2015, en haver estat elegit com nou President conjuntament amb una renovada Junta Directiva, el nostre enfocament programàtic es fonamentà en dos grans pilars. El primer, doncs, és el treball en equip, del que em correspon ser-ne el cap. Tanmateix, cada membre de la Junta té assignada alguna àrea de responsabilitat que exerceix de ple, alhora que es prenen les decisions mancomunadament.

 

El segon pilar, tal com he exposat reiteradament, és donar continuïtat al camí traçat per l’Aula des de fa quinze anys, però procurant potenciar i ampliar, fins on sigui raonable, les moltes i diverses activitats de l’Aula, atents als esdeveniments de la ciutat i del país i a possibles col·laboracions amb d’altres entitats.

 

Per això, és just que expressem el nostre agraïment als diferents organismes (oficials, universitaris, culturals i entitats) i als socis d’honor, corporatius i protectors per la seva confiança en el que fem i, sobretot, a tots els nostres associats, d’abans i d’avui, que són el veritable sentit de la nostra Aula. Ben especialment a tots els qui ens han ofert el seu suport per continuar endavant i als que han participat, en major o menor grau, en el desenvolupament de les nostres activitats.

 

Tot i que, fem una nova crida a fi d‘intensificar la col·laboració activa de tots els associats, alhora que els membres de la Junta restem plenament oberts als suggeriments, aportacions i opinions que tingueu a bé fer-nos.

 

Deixar d’aprendre és començar a envellir, i per adquirir nous coneixements no hi ha cap limitació d’edat. És evident que formar-nos al llarg de totes les etapes de la vida i no tan sols per a l’activitat professional és un camí que, a més de mantenir-nos intel·lectualment actius, ens ajuda a saber gestionar el nostre temps de lleure i ens obre noves possibilitats de compartir-lo amb persones que senten inquietuds o interessos afins.

 

I acabo amb una frase del poeta, músic i polític Josep Anselm Clavé (1824 – 1874), que bé podria figurar al frontispici de la nostra Associació:

“ Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços “.

 

Ben cordialment,

 

Llibori Casadellà

Sant Cugat del Vallès, 15 de novembre de 2016

 

 

NOVA JUNTA DIRECTIVA 

(ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 15-11-2016) 

                                                                                                          

 

PRESIDENT:              SR. LLIBORI CASADELLÀ 

 

VICEPRESIDENTS:   SR. ANTONI AGUILERA

                                    SR. RAFA GÓMEZ 

 

SECRETÀRIA:            SRA. GLÒRIA RUIZ 

 

TRESORERA:            SR. FRANCESC PARÉS 

 

VOCALS:                    SRA. CONXA MATEU 

 SR. PEPE MATINERO

                                    SRA. MONTSE PALÀ 

                                    SRA. ANNA RIURÓ 

                                    SR. JOSEP M. VALLÈS 

                                                                                                            

 

Àmbits de responsabilitat: 

 

LLIBORI CASADELLÀ: 

Presidència, Relacions Institucionals, Actes singulars, Vivències. 

 

ANTONI AGUILERA: 

Vicepresidència 1ª, Organització interna, presència al Consell de Ciutat. 

 

RAFA GÓMEZ: 

Vicepresidència 2ª, Finançament (socis honor i corporatius). 

 

GLÒRIA RUIZ: 

Secretaria, Relacions amb AFOPA.  

 

FRANCESC PARÉS: 

Tresoreria-Administració. 

 

CONXA MATEU / CARME JUANEDA: 

Sortides-visites culturals, Viatges. 

 

PEPE MATINERO: 

Conferències, Seminaris, Relacions amb Consell de Cultura (?) i amb UAB. 

 

MONTSE PALÂ: 

Aula (socis numeraris i protectors), Logística actes. 

 

JOSEP Mª. VALLÈS: 

Premsa (digital/paper). 

 

ANNA RIURÓ: 

Tertúlies, seguiment (ppi-fi) conferències, presència a Taula de la Gent Gran. 

 

Junta directiva

La actual Junta Directiva es composa de:

President:

 

Sr. Llibori Casadellà

Vice-President 1r:  

Vice-President 2n:  

 

Sr. Antoni Aguilera

Sr. Rafa Gómez

 

Secretaria:

 

Sra. Glòria Ruiz

Tresorer:

  Sr. Francesc Parés

Vocals:

 

Sra. Conxa Mateu

Sr. Pepe Matinero

Sra. Montse Palà
Sra. Anna Riuró
Sr. Josep M. Vallès


Accés a la zona privada

 

  

L'associació

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el Juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02. 

 

Constitució: Entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb  personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels seus bens cabals i dels fins que es proposa. L’Associació és apolítica i aconfessional.  

 

Missió:  Fort component sociocultural. 

 

Fomentar activitats formatives que permetin poder potenciar a  persones de més de 55 anys interessades en la cultura i la comunicació social  i oberta a tots els nivells socials per construir un futur optimista dins un ambient agradable. Objectius bàsics són: 

 

 • Estimular l’activitat mental de les persones de més de 55 anys de Sant Cugat del Vallès i el seu entorn.
 • Ajudar a mantenir un societat més sana en Salut i noves vies per un desenvolupament personal.
 • Facilitar una vida emocional equilibrada i plena en una etapa cada vegada més llarga de la vida de les persones.
 • Adquirir o actualitzar nous coneixements que aporten una vida plenament activa i gens ociosa.
 • Contrastar opinions, vivències i noves experiències.
 • Espai on trobar-se amb persones inquietes per la cultura i una bona convivència.
 • Possibilitat d’optar a noves responsabilitats dins o fora de l’entitat.

 

Associats: fins avui mantenim una mitjana de prop 500 socis.  Estem faltats d’una sala alternativa de més cabuda a Sant Cugat i per tant amb una impossibilitat d’expansió. 

  

                   

 

 

 

Página amb les NewsLetter ja enviadas, per a consulta dels socis


Per donar-se d'alta o de baixa en la llista d'enviament de la NewsLetter, faci clic aqui

Recerca de noticies:

Socis Protectors Corporatius

ARPALI, Papereria - Copisteria
C/ Valldoreix, 45
BRASA LA BOLERA
C/ Sant Medir, 27
CAMPMANY Modes
C/ Valldoreix, 16
CARNISSERIES TUBAU
C/ de la Torre, 14
CASAJUANA Mobles
C/ Santiago Rusiñol, 37
ELIA JARDINERIA
C/ Vila, 15 (Polígon Can Magí)
ESPAI CARRÉ. Des del 1949
C/ Francesc Moragas, 33
FARMÀCIA RIERA RIVIERE
C/ Doctor Murillo, 1
FERRETERIA EL PONT
C/ Francesc Moragas, 44
FRUITES CASANOVAS, servei a domicili
Mercat de Torre Blanca
LA MASIA DE SANT CUGAT (Rest.)
Avda. de les Corts Catalanes, s/n
LLIBRERIA ALEXANDRIA
C/ Villà, 10
LLIBRERIA PAIDEIA
C/ Santa Maria, 12
ORDINASOFT
C/ Girona, 17 - Local 2
ORTEMESA
C/ Bailén, 71 bis (Barcelona)
PAPIOL CATIFES
Av. de Gràcia, 4 baixos
PASTISSERIA SÀBAT
C/ Santiago Rusiñol, 46
PIXELCROM
Av. Olimpíades, 73 - Nau 2 (Rubí)
RUBIO Autoservei
C/ Doctor Murillo, 28
SACUM, S.L.
C/ Santiago Rusiñol, 42
TEA SHOP
C/ Major, 32
TINTORERIA CLASS
C/ Martorell, 17

Socis d'Honor

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
DABA
Avinguda de la Via Augusta, 71
ESTEVE
GRUPO FERRER
GAES
LA CAIXA Obra Social
La Compagnie des Petits
MOVENTIA
QUIRÓNSALUD
SOREA
SC TRADE CENTER
TMA
TOP CABLE
TOT SANT CUGAT
C/ Sant Antoni, 42
USSIA Tours

Principals activitats per el curs octubre 2016 - juny 2017

Totes les activitats estan orientades a una formació permanent per assolir una millora de qualitat de vida i per un desenvolupament personal, cultural i social oferint divulgació basada en: diversitat, qualitat, innovació, participació i amistat.

 

Cinc eixos conformen les nostres activitats: Conferències, Taules rodones, Seminaris, Tertúlies, Noves Tecnologies i visites d’extensió cultural dins el període d’octubre a juny i oberts a qualsevol oportunitat que es presenti per incorporar alguna activitat fora de programa. Activitats programades molt variades.

 

Les matèries giren entorn de temes d’humanitats (Història, Música, Art, Cinema, Literatura, Dret) i Ciències aplicades (Economia, Empresa, Geologia, Medicina, Astronomia...). Les visites culturals es procura tinguin alguna relació amb alguna de les conferències presentades durant el curs.

 

Cada trimestre de curs,  els associats reben la programació corresponent de cada un. 

 

Les presentacions es reparteixen entre l’ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), el Trade Center i el Teatre Auditori en determinats actes com la cloenda de fi de curs o oportunitats molt concretes que generalment són actes oberts a la ciutat. 

 

  

AULA

 • 30 Conferències, per professors universitaris i/o experts en la matèria.
 • Lloc: Arxiu Nacional de Catalunya (dimarts o dijous) o bé aula conjunta, en una sola sessió, al Trade Center de Sant Cugat o al Teatre-Auditori 
 • Hora: 17.30 h a 18.45 h

AULES ITINERANTS D’ART I CULTURA  

 • Tres aules itinerants "in situ", impartides per un conferenciant especialitzat, seguides d’una visita al lloc objecte de la conferència

VISITES I VIATGES CULTURALS

 • De sis a vuit durant el curs, a institucions o llocs generalment relacionats amb algunes de les conferències

SEMINARIS D’EXTENSIÓ

 • Dos seminaris, sobre temes que requereixen un aprofundiment

        Contingut: música, viatges, art, cultures... 

 • Seminari Premi Internacional Maria Canals de Piano

TERTÚLIES

 • Vuit per curs, sobre temes diversos, per a grups reduïts (prèvia inscripció)
 • Lloc: oficines de l'Associació 

NOVES TECNOLOGIES

 • Consolidació i especialització (fotografia, utilització de "tablets", aplicacions als mòbils, xarxes socials, etc.). (Si hi ha prou alumnes)
 • Lloc: oficines de l’Associació

 

   

 

Documents disponibles en descarrega


Descarregar: SEMINARI MARIA CANALS 2017
(Arxiu PDF de 692,4 KB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SEMINARI D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
(Arxiu PDF de 4 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: Programa d'activitats 2n Trimestre curs 2016-2017
(Arxiu PDF de 2,7 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: PROGRAMA DE MA
(Arxiu PDF de 4 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: Programa d'activitats 1r Trimestre curs 2016-2017
(Arxiu PDF de 2,8 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: CONVOCATÒRIA 2016-2017
(Arxiu PDF de 1,3 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: FLYER CLOENDA 2015-2016
(Arxiu PDF de 778,2 KB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: PLANIFICACIÓ ECONOMIA FAMILIAR
(Arxiu PDF de 1 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: SAPS TOT EL QUE ES POT FER AMB EL MÒBIL?
(Arxiu PDF de 4,9 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: NADAL AMB RITME!
(Arxiu PDF de 6,8 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: PROGRAMA ACTIVITATS 2n. Tr. CURS 2015-2016
(Arxiu PDF de 3,3 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: PROGRAMA ACTIVITATS 1r. Tr. CURS 2015-2016
(Arxiu PDF de 3,3 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: VISITES CULTURALS 1r. TR 2015-2016
(Arxiu PDF de 61,4 KB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: SEMINARI NOVEMBRE - MÚSICA
(Arxiu PDF de 122,9 KB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: CONVOCATÒRIA 2015-2016
(Arxiu PDF de 880,6 KB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: DÍPTIC CLOENDA 2014-2015
(Arxiu PDF de 92,2 KB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: Programa d'activitats 3r Trimestre curs 2014-2015
(Arxiu PDF de 3,3 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: Programa d'activitats 2n Trimestre curs 2014-2015
(Arxiu PDF de 3,3 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: Programa d'activitats 1r Trimestre curs 2014-2015
(Arxiu PDF de 3,4 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Descarregar: MEMÒRIA ASSOCIACIÓ 2013-2014
(Arxiu PDF de 3,1 MB)
Si no apareix el contingut del document, feu click en aquesta icona per descarregar el programa gratuït Adobe Reader. Un cop descarregat, seguiu les passes indicades per instal·lar-lo.

Com participar a les activitats de l'Associació

FER-SE’N SOCI

- És imprescindible fer-se soci per poder participar de les activitats de l'Associació. Cal omplir la butlleta que trobareu fent click al peu.
- Escollir entre les quatre categories de socis:
 • SOCI NUMERARI (per ser membre de l'Associació): 30€/any
 • SOCI PROTECTOR (per ser membre de l'Associació amb un ajut voluntari addicional): 80€/any
 • SOCI NUMERARI ACTIU (amb dret addicional d'assistència a les conferències): 70€/any
 • SOCI PROTECTOR ACTIU (amb dret addicional d'assistència a les conferències): 120€/any

Demostrareu el vostre suport als objectius d’alta qualitat de les nostres activitats, si, els que pugueu, us feu socis protectors o socis protectors actius de l’Associació amb una quota voluntària superior. El nom d'aquests socis serà mencionat a la Memòria anual i en d’altres publicacions. A més, tindran prioritat el primer dia en les inscripcions als viatges d’extensió cultural aixì com a les aules itinerants.

INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS

- Pel que fa a les diverses activitats (conferències, seminaris d’extensió, aula itinerant d’art i cultura, visites culturals, cursets de noves tecnologies, etc), cal consultar el programa que publiquem abans de cada trimestre del curs. Naturalment, els costos dependran de cada activitat.

________________________

 
Les quotes de socis es poden realitzar a les oficines de l’Associació:

Carrer Dos de Maig, 2 bis
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 583 66 96
També per correu, per fax, o per internet.
NOU E-MAIL: aulesantcugat@aulesantcugat.com

 

Butlleta d’inscripció al curs 2016-2017

Nom i cognoms   Data de naixement
Adreça   DNI
Població   Codi postal   Professió que exercía
Telèfon   Mòbil   Correu electrònic

Banc Núm. compte
 

QUOTES ANUALS:
  Soci Numerari - 30€ l’any
  Soci Protector - 80€ l’any
  Soci Numerari Actiu* - 70€ l’any
  Soci Protector Actiu* - 120€ l’any

* Escollir un dia i comprometre-se'n: Aula 1 (grup dimarts)
Aula 2 (grup dijous)

En signar aquest formulari vostè accepta que les seves dades personals quedin incloses en un fitxer automatitzat i confidencial, en total conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. Servirà per tenir-lo informat de les nostres activitats. D’acord amb l’esmentada llei, en qualsevol moment vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la qual cosa podrà exercitar per carta enviada al nostre domicili social.

Introdueixi el text de la imatge:
 

Noticies d'actualitat

Recerca de noticies:

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER AL CURS 2016-2017  (15/06/2016)

OBERTES LES INSCRIPCIONS A L'AULA PEL CURS 2016-2017 (...)   ____________________________________________________________________________________

CLOENDA DEL CURS 2015-2016  (30/05/2016)

COR JOVE DE L'ORFEÓ CATALÀ (...)   ____________________________________________________________________________________

NADAL AMB RITME! - CLOENDA 1r. TRIMESTRE CURS 2015-2016  (21/12/2015)

NADAL AMB RITME! Dilluns 21 de desembre, al Teatre-Auditori Sant Cugat, a les 20.30 hores. Preu: socis, 5 euros - no socis, 7 euros. (...)   ____________________________________________________________________________________

CANVI PRESIDÈNCIA A L'AULA  (30/10/2015)

Llibori Casadellà, fins ara Tresorer de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, ha estat nomenat nou President pels propers tres anys. Llibori Casadellà, substitueix al fins ara President de l'entitat Marc Plens. (...)   ____________________________________________________________________________________

14ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  (29/10/2015)

14ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (...)   ____________________________________________________________________________________

SRA. PILAR DANIEL  (23/04/2015)

PREMI LITERARI PER A UNA SÒCIA DE L'AULA (...)   ____________________________________________________________________________________

SR. ANTONI AGUILERA RODRÍGUEZ  (22/04/2015)

SR. ANTONI AGUILERA RODRÍGUEZ (...)   ____________________________________________________________________________________

El TOT Sant Cugat celebra 30 anys amb els lectors  (16/04/2015)

El TOT Sant Cugat celebra 30 anys amb els lectors (...)   ____________________________________________________________________________________

Videos aportats pels nostres socis


CONFERÈNCIA LLUÍS PERMANYER


SEMINARI XAVIER CHAVARRIA


CONFERÈNCIA MARTA TRAYNER


CONFERÈNCIA EDUARD ARRUGA (20 i 22 octubre 2015) - ANC


CONFERÈNCIA CAROLINA CAMAÑES (13 Octubre 2015) - TRADE CENTER


CONFERÈNCIA LLORENÇ GASCÓN (8 Octubre 2015) - Trade Center)


CLOENDA CURS 2014-2015 - COR VIVALDI


CONFERÈNCIA MARIANO MARZO (17 març 2015) - Trade Center


SRA. CLAUDIA C. VALETTA - SEMINARI 61è CONCURS MARIA CANALS (13-3-15)


CONFERÈNCIA GERMAN LOEWE (10 i 12 març 2015) - Arxiu Nacional de Catalunya


SRA. NÚRIA de CANALS - SEMINARI 61è CONCURS MARIA CANALS (6-3-15)


CONFERÈNCIA SANTIAGO MONTERO (5 març 2015) - Trade Center


CONFERÈNCIA MERCÈ VIDAL (24 i 26 febrer 2015) - Ariu Nacional deCatalunya


CONFERÈNCIA ALBERT BEORLEGUI (17 i 19 febrer) - Arxiu Nacional de Catalunya


SEMINARI JOAN TRES (3, 10, 17, 24 febrer 2015) - Arxiu Nacional de Catalunya


CONFERÈNCIA XAVIER ROQUÉ (10 i 12 febrer 2015) - Arxiu Nacional de Catalunya


CONFERÈNCIA TONI JODAR (3 i 5 Febrer 2015) - Arxiu Nacional de Catalunya

Formulari de Contacte

On Estem

Direcció

C/ Dos de Maig, 2 bis
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel./Fax 93 583 66 96
e-mail: aulesantcugat@aulesantcugat.com
web: www.aulesantcugat.com


Oficina: dilluns, dimecres i divendres d'11 a 13h.

Conferènciants que ens han visitat

Generalment els ponents són catedràtics i professors de les universitats més properes,  intel·lectuals destacats en les seves matèries no vinculats a la Universitat, personatges mediàtics i figures de renom de fora l’àmbit docent però de plena actualitat.

 

Abel, Francesc Doctor en Medicina i Cirugia 
Abrams, Sam Crític, poeta, assagista i professor 
Acarín, Nolasc Dr. En Medicina i Cirurgia i especialista en Neurologia i Psiquiatra per la UB. Autor del llibre d'èxit "El cervell del Rei"
Aguer Teixidor, Montserrat Directora del Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala - Salvador Dalí. Llicenciada en Filologia catalana per la UAB i Doctorada en Art Contemporània
Albaladejo, Rafael  Enginyer de mines. Coordinador Àrea Comunicació i Relacions externes de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós II
Albareda, Ramon Enginyer Industrial. Director de Sorea
Albors, Ignasi Autor del llibre de gran divulgació "Cinc cèntims de música per a no melòmans"
Alexandre, Víctor Periodista i escriptor. Membre del Consell del "Diari de Sant Cugat"
Almirall Bellido, Joan Enginyer de camins, canals i ports i director d'explotació dels túnels de Vallvidrera i del túnel del Cadí (2002)
Alonso, Jaume Enginyer Tècnic Industrial. Patró de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya
Alquezar, Ramon Professor d'Història Moderna i Contemporània de la UAB
Alsina, Claudi Dr. En Matemàtiques per la UB. Catedràtic de la UPC
Altafaja, Sílvia Doctora en Comunicació audiovisual i Publicitat. Col·laboradora de la UAB
Aluja, M. Pilar Professora d'Antropologia de la UAB
Àlvarez, Lluís Membre de la comissió del centenari del naixement de Joan Miró
Amat, Eulàlia Professora de Dret Civil de la UAB 
Amat, M. Eulàlia Professora titular de Dret Civil a la UAB. Magistrada del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra
Amat, Oriol Catedràtic d'economia financera a la UPF 
Amiguet, Lluís Periodista. Llicenciat en Ciències de la Informació 
Amorós, Joan Doctor Enginyer Industrial. Secretari general de Fermed. 
Anguela, Antoni Cap de servei de Patrimoni Etnològic de la Generalitat de Catalunya 
Ardèvol Llorens, Ricardo Investigador de la poesia i rapsode
Argandoña, Antonio Professor emèrit d'Economia i d'Ètica empresarial
Astorch, Joan Llicenciat en Història de l'Art i professor
Avendaño, Lluís Pianista 
Ayats, Jaume Director del Museu de la Música de Barcelona. Etnomusicòleg i violinista. Professor de la UAB
Bach, Joan Catedràtic del Departament de Geologia de la UAB
Bailón, Francesc Antropòleg, escriptor i guia d'expedicions culturals a l'Àrtic
Baladia, Xavier Escriptor, Músic, Autor d'una obra amb visió molt propera de la Burgesia catalana
Balagué, Francesc Traumatòleg, especialista en rehabilitació
Balcells, Josep M. Periodista. Diputat al Parlament de Catalunya. ExDirector RNE a Catalunya i exDirector de programa informatiu de TVE a Catalunya. Corresponsal TVE al Vaticà
Baldasano, Josep M. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
Ballabriga, Àngel Catedràtic emèrit pediatria 
Ballestín, Xavier Dr. En Història per la UAB. Professor d'història medieval i paleografia a la UB
Barceló, Miquel Enginyer aeronàutic, Diplomat en Ciència Nuclear i escriptor de ciència ficció. Professor de la UPF
Barón, Enrique Membre del Parlament Europeu (Brussel·les) 
Basañez, Luís Enginyer Industrial. Catedràtic d'Enginyeria de Sistemes i Auomàtica UPC
Bassagoda, Joan Dr. Arquitecte 
Bassat, Lluís Publicista 
Bassegoda Nonell, Joan Dr. Arquitecte i conservador de la Reial Càtedra Gaudí
Bayés, Pilarin Il·lustradora. Premi Serra d'Or i Creu de Sant Jordi 
Belenguer, Ernest Catedràtic d'Història Moderna de la UB. Escriptor i coordinador de publicacions sobre històries
Beorlgeui, Albert Periodista, crític de cine 
Bisquerra, Rafel Catedràtic d'Orientació psicopedagògica de la UB
Blanes, Pep Dibuixant. Escriptor
Boada, Marc Membre investigador del Centre d'Història de la Ciència a la UAB. Professor d'Arts aplicades
Boada, Martí Dr. En Ciències ambientals de la UAB
Boada Palà, Montserrat Dra. En Ciències biològiques. Cap de la Secció de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció de la Clínica Deixeus
Bolinches, Antonio Psicòleg clínic, sexòleg i escriptor. Director i presentador del programa de RAC1 "El sexe savi"
Bonet, Jordi Arquitecte. Director de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. 
Borras S.J., Pare Antoni Bibliotecari del Centre Borja de Sant Cugat del Vallès
Bosch, Pep Professor a l'Institut Narcís Xifrer de Girona, expert a Girona i en el Món de Josep Pla
Bramon, Dolors Doctora en Filosofia i Lletres. Arabista
Broggi, Moisés Cirugià 
Brotons, Savador Professor de direcció d’orquestra. Compositor 
Brugera, Joan Josep   Conseller delegat de Inmobiliaria Colonial 
Bulcke, Paul Consejero Delegado ejecutivo (CEO) de Nestlé, S.A. Vevey (Suïssa)
Busquets, Dolors Actriu
Caballé, Montserrat  Soprano 
Cabestany Fort, Joan Dr. Història Medieval. Membre de l'Institut d'Estudis Catalans
Cabré i Pla, Anna Catedràtica de Geografia de la UAB 
Cabré, Tate Llicenciada en Ciències de la informació i Periodisme. Professora de Comunicació i Periodisme cultural a la universitat Internacional Internacional
Calaf, M. Rosa Periodista i antiga col·laboradora de RTVE
Calafi Rius, Josep Joaquím Arquitecte responsable del Parc de Collserola
Calzada, Albert Enginyer. Membre del Cercle d'Economia. Membre de la Internacional Chemical Engineering
Camañes, Carolina Restauradora i pintora 
Cambra, Sixte President del Port de Barcelona
Cambras Riu, Trinitat Professora titular de Fisiologia a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
Caminal, Josep Exdirector General del Teatre del Liceu 
Camins, Jordi Observador glaciòleg
Camós, Manel Enginyer químic. Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Campins, Lluís Director del museu de Sant Cugat 
Camps, Victòria Catedràtica d´ètica de la UAB 
Cantos, M. Lluïsa Pianista 
Capdevila, Roser Dissenyadora, creadora de Les Tres Bessones 
Carbonell Manils, Joan Professor Filologia Llatina i Vice-Rector d'estudiants i de Promoció Cultural a la UAB
Carmona, Julio Llicenciat en Ciències de la informació. Reporter, redactor i documentalista de TVE i RNE
Carol, Francesc Llicenciat en Dret i Antropologia Social i Cultural per la UAB
Carreras, Josep Tenor. President de la Fundació Internacional Josep Carreras 
Carvalho, Flavio sociòleg i antropòleg. Exconsultor del Govern de Brasil, UNESCO i ONU
Casado, Fernando Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Exdirector general de l'Institut de l'Empresa Familiar 
Casals, Muriel Professora d'Economia de la UAB. Presidenta d'Omnium Cultural
Casas, Jordi Fundador i Director titular del Cor de Cambra. Director artístic de l'Orfeó Català
Casassas, Jordi Catedràtic d'Història Contemporània 
Castellví, Josefina Oceoanògrafa. Cap de la base Joan Carles I. Primera dona que va dirigir una base al Pol Sud
Castiñeira, Àngel Director de la Càtedra de Lideratge i Governança democràtica d'Esade
Claramunt, Salvador Catedràtic d'història Medieval de la UAB
Climent, Josep Enginyer Industrial. Diplomat "Ecòle d'Aplications des Téchniques Gazières de Paris". PDE del IESE
Coca, Jordi Escriptor, professor de l'Institut del Teatre, exdirector d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Barcelona
Colet Giralt, Josep  Escriptor i poeta 
Conesa, Mercè Alcaldesa de Sant Cugat del Vallès
Contreras, Enric Hematòleg 
Corbella, Anna Navegant Oceànica
Corcóstegui, Borja Director de l'IMO. Professor d'oftalmologia a la UAB 
Cordomí, Eloi Llicenciat en Física per la UB. Meteoròleg de TV3
Cornet, Montserrat Escriptora i biògrafa 
Coronas, Josep M. Advocat de l'Estat 
Cortés, Juanjo President de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·logia i Nobiliària. Màster en Història Medieval  per la UAB
Cots, Josep Llicenciat en filologia francesa. Llibreter i fundador de la llibreria Documenta
Culla, J.B. Catedràtic d'hiatòria Contemporània de la UAB
Daufí Rodergas, Xavier Títol Superior de Guitarra. Llicenciat en història de l'Art i Doctor en Musicologia
Daura, Francesc Enginyer Industrial Elèctric per la UPC
Deulofeu, Jordi Director del departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la UAB
Díez, Tomàs Urbanista i arquitecte
Domènech i Girbau, Lluís Arquitecte, nét de Luís Domènech i Muntaner
Domènech, Eulàlia Besnéta de Conxita Badia i creadora del documental del mateix títol
Durford Coll, Maria Mercè Catedràtica de biologia cel·lular
Erill, Sergi  Doctor en Medicina i divulgador científic 
Escalas, Romà Directors del Museu de Música de Barcelona 
Escamilla, Salvador Cantant i locutor de ràdio, creador de programes importants i de gran repercussió a la ràdio catalana
Escura, Xavier Historiador i escriptor. Tinent d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat
Espada, Arcadi Autor de diaris, premi Espasa Assaig
Espinàs, Josep M. Advocat. Escriptor. Periodista. Editor 
Farré, Josep Director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat 
Feliu, Núria Cantant i actriu 
Ferragut, Victòria Professora titular de l'àrea de Coneixement i tecnologiadels aliments de la UAB
Ferrater, Gabriel Rector de la Universitat Oberta de Catalunya 
Ferré, Josep  Director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat 
Ferré, Núria Professora de Psicofarmacologia a la UAB
Ferrer Casals, Àngel Catedràtic emèrit de la universitat d'estudis estrangers de Kyoto
Ferrer, Albert Crític musical i historiador de l'art
Ferrusola, Marta Esposa i mare 
Filiella S.J., Pare Jaume Doctor en Psicologia i professor de ESADE
Folch Fornesa, Dolors Professora titular d'Història de la Xina de la Universitat Pompeu Fabra
Folch i Camarassa, Ramón  Director museu Fundació Folch i Torres 
Folch, Dolors Professora història de la Xina 
Fontanals, Imma Professora-Llicenciada en història 
Fontseré, Joan Director general del CAR de Sant Cugat
Frauca, Marta Psicopedagòga
Freixa, Mireia Catedràtica d'Història de l'Art de la UB
Frigola, Víctor Director de la Coral de les Aules
Gallés, Miquel Llicenciat en biologia i MBA de ESADE. Responsable de formació humana de l'Institut Politècnic de Sant Ignasi de Sarrià
Galtés, Josep M. Musicòleg
Garcia Segarra, Catalina Dra. En Ciència Política. Professora titular de Relacions Internacionals a la UPF
Garcia Targa, Juan Doctor en Història d'Amèrica 
Garcia, Enric Llicenciat en Història. Cap del Centre de Documentació del Museu Marítim de Barcelona
Garcia-Ibáñez, Lluís  Otòleg 
Garcia-Milà, Pau Cofundador d'Eyeos, un sistema operatiu basat en el "cloud computing"
Gasó, Antoni Conseller Delegat de GAES
Gasòliba, Carles Exeurodiputat i exsenador 
Gener, Ramon Músic, humanista i conductor del programa Òpera en Texans
Gili, Ricard Director de la Locomotora Negra 
Giner, Salvador Catedràtic de sociologia de la UAB 
Golani, Deepti Diplomada en Història, Economia i Literatura Anglesa per la Universitat de Rajastan (Índia). Màster d'Economia
González, Luis Manuel Màster en egiptologia. Conservador del Museu de la Fundació Jordi Clos
Graells, Jordi Llicenciat en Geografia Humana, formador especialitzat a l'escola d'Administració Pública. Escriptor sobre tecnologies de la informació
Grau, Joan Gegantista 
Guañabens, Josep M. Llicenciat en medicina i exprofessor de la UAB (Farmacologia) i la UB (Histologia). Historiador de Catalunya
Hortalà, Joan President de la Borsa de Barcelona 
Isnard, Manel Biòleg. Responsable del medi fluvial del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
Izquierdo, Conrad Director departament psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació de la UAB
Jariod, Pere Andreu Divulgador musical, col·laborador a Catalunya Música
Jener, Eduard Crític Teatral
Jiménez Villarejo, Carlos  Ex Fiscal en cap Anticorrupció 
Jiménez, David Escola Tècnica Superior d'Enginyeria electrònica. 
Jodar, Toni Ballarí. Explicador de dansa moderna i contemporània
Jordi Nevot, Carme Dra. En Física. Professora titular al departament d'Astronomia i Meteorologia a la UB
Junyent, Cristina Doctora en Biologia humana per la UB i directora de la Fundació Ciència en Societat
Lamúa, Muntsa Presidenta D'AFOPA 
Landaburu, Eneko Director General Relacions Exteriors a la Comissió Europea 
Laporta, Joan Advocat. President del F.C.Barcelona 
Lecumberri, Enric Magistrat del Tribunal Suprem 
Leopoldo Díaz, Martín Medalla d'or del Conservatori Nacional de Música de l'Argentina
Les Xandrines Grup de teatre santcugatenc
Ligorio, Daniel Concertista de piano. Professor del Conservatori del Liceu 
Llorca, Jordi Director de l'Institut de Tècnica Energètica i professor de la UPC
Llorens, Jordi Repórter, viatger i fotògraf. Enginyer informàtic per la UAB
Loewe, German Doctor en Economia matemàtica per la UB
López Casasnovas, Guillem  Catedràtic d'Economia a la UPF. Conseller del Banc d'Espanya des del 2005 
Lorente, Joaquín Publicista i escriptor
Lozano, Francesc Professor-Llicenciat en ciències biològiques 
Lozano, Vicens Periodista i redactor dela secció Internacional de TV3
Majó, Joan Director General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
Malagelada, Frederic Advocat. Bibliòfil del món submarí i escriptor
Maluquer Bonet, Jordi Escriptor i periodista 
Maluquer de Motes Bernet, Jordi Doctor, Catedràtic d'història i d'institucions econòmiques de la UAB 
Marí, Pep Psicòleg del CAR de Sant Cugat
Mariné, Abel Catedràtic de Nutrició i Brotamologia, Facultat de Farmàcia, UB
Marqués, Josep President de la Creu Roja de Catalunya 
Marzo, Mariano Catedràtic de Geologia i Estratigrafia de la UB
Mas Colell, Andreu Catedràtic. Ex Conseller de Universitats i recerca
Mascaró, Josep M. Catedràtic en Dermatologia. Professor emèrit de la UB
Masferrer, Àngel Dr. En Medicina i Cirurgia per la UB. Graduat en Filosofia per l'Institut Catholique de París
Masoliver, Juan Antonio  Escriptor, traductor i crític literari 
Mateu, Jaume (Tortell Poltrona)  Pallasso Català 
Mauri, Francesc Cap d’informació del temps TV3 
Mayor Zaragoza,  Federico  Ex Director General de la UNESCO 
Medina, Miguel Àngel Professor de la UAB. Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració. Doctorat per la Universitat de Cambridge
Melé, Joan Antoni Director territorial de Catalunya i Balears de Triodos Bank. Formació econòmica i financera. Cooperador pel desenvolupament en projectes llatinoamericans
Mestre Godés, Jesús Escriptor, autor del llibre del que porta ja 5 edicions "Breu història de Catalunya"
Mestres, Jaume Degà dels antropòlegs catalans. Autors de la sèrie "Cròniques de l'Anaconda"
Millet Domènech, Ramón Escultor i pintor. Estudis d'art amb Víctor Esteban Ripaux. Acadèmic de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi corresponent per Sant Cugat
Miquel Serra, Domènec Llicenciat en Geografia i Història i director de la revista Gausac
Mohedano, Fabian Treballòleg, emprenedor social i consultor
Moliner, Francesc Professor Història Moderna i Contemporània de la UAB
Monreal, Lluís Director General de AGA KHAN TRUST FOR CULTURE (Ginebra) 
Montaner, Ramón Autor del llibre amb el mateix títol
Montero, Santiago Enginyer industrial per l'ETSEIB (UPC) i expert en infraestructures
Montoriol Pons, Joaquím Catedràtic de la universitat de Barcelona
Mora Gutiérrez, Elena Afillada de la Sra. Victòria dela Àngels
Moragas, Maruja Doctora en Direcció d'Empreses per la UIC 
Moreno Amich, Ramon Catedràtic d'ecologia de la Universitat de Girona
Moreno, Harry Escriptor
Moreno, Sergi Director de la Coral Sant Cugat 1975 del CMSC
Moret, Xavier periodista, escriptor i viatger. Premi Grandes viajeros 2002 promogut per Ediciones B i la Compañía Iberia de Aviación
Munsó, Joan Periodista, escriptor i crític de cinema 
Naranjo Teixidó, Manuel Llicenciat en Geografia i Història i en Ciències de la Informació. Professor d'Història de la Cultura a l'AUGG a la UB
Nonell, Rosa M Dra. En Ciències Econòmiques. Professora titular de la UB, escriptora sobre temes econòmics
Nonell, Santiago Professor del Institut Químic de Sarrià 
Novell Carné, M. Teresa Tècnica de restauració en art i història
Novosilzov, Natàlia Professora titular de Traducció i interpretació de Rus a la UAB. Escriptora
Nueno, Pedro Professor de l'IESE. President executiu i membre fundador de la CEIBS de Shanghai 
Olaya, Martí Escriptor premi Serra d'Or i premi Jaume I. 
Oliva, Víctor Dissenyador gràfic i especialista en exlibris
Oliveres, Arcadi Dr. En Ciiències Econòmiques. President Justícia i Pau i professor titular del departament d'economia aplicada de la UAB
Oranich, Magda Advocada, Titulada en periodisme 
Pagès Fita, jaume Exrector de la universitat Politècnica de Catalunya i conseller delegat del Fòrum - Barcelona 2004
Pagès, Mònica Periodista musical 
Palma, Victòria Divulgadora musical. Redactora i locutora de Catalunya Música
Pascual, Ramon Doctor en Ciències físiques i responsable tècnic del sincrotró Alba 
Pellejà, Ricard Periodista. Redactor en cap dels serveis informatius de TV3 dels caps de setmana
Pérez Salanova, Mercè Dra. en Gerontologia. Universitat de Bellaterra 
Pérez Torrent, Juan José Enginyer Industrial. Màster PADE per l'IESE
Pérez, Carlos Doctor en Ciències biològiqes per la Universitat Complutense de Madrid
Pérez, Josep Lluís Biòleg i enòleg del Priorat. Iniciador del projecte "Cims de Porrera"
Permanyer, Lluís Perodista i assagista. Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme 
Pessarrodona, Marta Escriptora, Premi Nacional de Poesia 2003 
Petschen, Santiago  Catedràtic de Relacions Internacionals 
Pich Aguilera, Felip  Arquitecte i escultor 
Pifarré, Antoni Atleta maratonià, muntanyenc i jubilat
Pijoan, Isabel Doctora en filologia catalana de la UAB 
Piqué, Josep Exministre d'Indústria, d'Afers exteriors i de Ciència i tecnologia 
Pons, Mònica Concertista de piano de l'Escola oficial de Música Victòria dels Àngels
Ponsa, Montserrat Professora de Biología Celular de la UAB 
Porcel, Baltasar Escriptor 
Porta, Jordi President d’Omnium Cultural 
Prat, Josep M. Fundador d'Ibercàmera
Puerta, Ferran Dr. Enginyer Industrial. Exvicerector de la UPC. Exdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers
Puig Tuneu, Lluís Professor a l'AUGG de la UB
Pujol, Jordi Ex president de la Generalitat de Catalunya 
Quintanilla, Ifigenia llicenciada en Antropologia. Professora a la universitat de Costa Rica
Rabinad, Antonio Escriptor, Exdirector literari, Llibreter i "lector empedreït"
Radigales, Jaume Doctor en Història de l'Art 
Ramírez, Dídac Excm. Sr. Rector de la Universitat de Barcelona 
Raval, Victòria Llicenciada en Belles Arts i Història de l'Art
Raventós, Francesc Economista,. Exconseller delegat de Catalana d'iniciatives
Recoder, Lluís Alcalde de Sant Cugat del Vallès 
Recoder, M. José Periodista. Vicerectora de Relacions Institucionals de la UAB 
Represas, Carlos Eduardo Exdirector general, zona Amèriques a la seu mundial de Nestlé, S. A., Vevey - Suïssa
Ribó, Rafael Síndic de Greuges de Catalunya 
Rico, Francisco Escriptor Membre de la Reial Acadèmia de la llengua 
Rigol, Joan Ex President del Parlament de Catalunya 
Ripoll, Anna Rectora de la UAB
Ripoll, Ricard Escriptor, Traductor i professor de Literatura francesa de la UAB
Riquer, Borja de  Catedràtic de la UAB 
Rius, Jordi Director servei de cardiologia del Centre Mèdic Teknon 
Rivero, Montserrat  Llicenciada en Història antiga i tècnica especialista en jardineria
Robirosa, Jordi Escriptor i periodista 
Roca i Junyent, Miquel  Advocat Co-redactor Constitució Espanyola 
Rodergas, Robert Publicitari. Assessor en comunicació, Expresident de l'Associació Empresarial Catalana de publicitat, Alpinista.
Rodrigo, Antonia Escriptora i conferenciant
Rodríguez Picó, Jesús Professor del Conservatori de música del Liceu 
Rodríguez Simó, Emili Enginyer Químic 
Rojman, Mario Diplomàtic i musicòleg (Argentina)
Roman, Mònica Empresaria. MBA sobre estudis financers, exdirectora de coordinació dels serveis de la Mancomunitat del Port de Barcelona
Roqué, Xavier Professor titular del Departament de Filosofia de la UAB
Rovira, Francesc Catedràtic en Psicologia Generla de la Blanquerna U.R.L. professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport U.R.L
Ruiz Caballero, Agustí llicenciat en Medicina. Director del programa de coordinació d'emergències 112 del centre de Barcelona
Ruiz Castejón, Maria Magistrada. Llicenciada en Dret per la UB i en Criminologia per la UAB
Rumbau Serra, Montserrat Llicenciada en història i literatura catalana per la UB
Sabater Gil, Esteve Llicenciat en filosofia per la Universitat de Roma. Dr. En Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Professor de la Universitat de Piura (Perú)
Sabater Pi, Jordi Catedràtic emèrit de la UB. Descobridor d'en Floquet de Neu
Sala, Manuel Auditor-Censor Jurat de Comptes. Director d'OJD interactiva
Samaranch, Joan Antoni President d’honor Comitè Olímpic Internacional 
San Vicente, Ricard Dr. En Filosofia i Lletres per la UB i professor de la Facultat de Filologia (UB)
Sans Travé, Josep M. Director de l´Arxiu Nacional de Catalunya 
Santamaria, Santi Cuiner 
Sargatal, Ramón Dr. En Filosofia Clàssica per la UB. Llicenciat en Dret
Serès, Antoni Membre de l'Associació Cultural Joan amades. Membre del Centre de Promoció de la cultura Popular i tradicional Catalana delDepartament de Cultura de la Generalitat. Escriptor
Serra Budallés, Eulàlia Arquitecte d'interiors. Membre de l'equip Solà Morales per la reconstrucció del Liceu. ExVicepresident del FAD
Serrano, Sebastià Catedràtic en lingüística general 
Serratosa, Albert Enginyer de camins, canals i ports 
Serratosa, Albert Dr. Enginyer de camins, canals i ports. Tècnic urbanista. Catedràtic de la UPC. 
Sesé, Frederic Professor de Música
Simelio, Núria Historiadora i professora de periodisme i ciències de la comunicació de la UAB
Sinca, Genís Premi Josep Pla 2013
Sobrequés, Jaume Llicenciat d'Història per la UB. Historiador i Catedràtic d'Història de Catalunya de la UAB. Exdirector del Museu d'Història de Catalunya
Solé Resano, Carme Dra. En Psicologia per la UB. Professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna de la URL
Solé, Àngels Historiadora, extinenta d'alcalde de cultura (Ajuntament de Sant Cugat) 
Soria, Josep M. Evolució premsa escrita dels 60 a l'actualitat
Subirats, Joan Catedràtic de Ciència política de la UAB
Susanna, Àlex Escriptor, poeta i gestor. Director adjunt de l'Institut Ramon Llull
Tabera, Susanna Professora titular de història contemporània de la UB
Tatjer, Joan enginyer industrial i exprofessor de la Universitat Politècnica de Catalunya
Taulé, M. Àngels Directora de la Fundació Arqueològica J. Clos
Tavera, Susanna  Professora titular de Història a la UB
Torrades, Carme Llicenciada en ciències de la informació (UAB). Directora i productora de TV. Col·laboradora de TV3
Torralba, Francesc Doctor en filosofia per la UB i Doctor en Tecnologia per la Facultat de Teologia de Catalunya 
Torras, Carme Llicenciada en Matemàtiques. Dra. En informàtica. Professora d'investigació de l'Istitut de Robòtica
Torre Boronat, Carme de la  Llicenciada en Dermatologia
Tort Donada, Joan Professor Titular de geografia de la Universitat de Barcelona
Tremosa, Ramon Dr. en Economia per la UB. 
Tres, Joan Doctor en Filologia catalana 
Tresserra, M. Àngels Llicenciada en Medicina. Neuròloga
Tribó, Jaume Mestre apuntador d'òpera
Tugues, Pep Periodista. Director i gestor del Teatre-Auditori i del servei de Biblioteques de Sant Cugat
Tusquets, Oscar Arquitecte, pintor i dissenyador 
Úbeda, Joan Llicenciat en musicologia a l'Institut Pontifici de música Sagrada de Roma. Compositor
Udaeta, José de Coreògraf virtuós de la castanyola 
Usart, Mònica Llicenciada en Física per la UB i màster en meteorologia
Vélez, Pilar Acadèmica. Directora del Museu Marés 
Vélez-Troya, Eugenio  Criminòleg, degà dels detectius privats a Espanya 
Ventura, Jaume Doctor en Econòmiques per Harvard, catedràtic de la UPF i professor de la Graduate School of Economics
Vicente Algueró, Felipe José de Catedràtic d'història moderna de la UB 
Vidal Carou, Carme Llicenciada en Farmàcia
Vidal, Mercè Doctora en Història de l'Art modern i contemporani
Vidal-Ribas, Guille  Actor, ballarí i coreògraf 
Vilalta, Albert Enginyer de camins. Director general de Tabasa i Túnels del Cadí
Vilanova Parés, Núria Mestra llicenciada en ciències biològiques i història de l'art
Vilaplana Abadal, Miquel Professor del departament d'Estratigrafia i Geologia Històrica de la Facultat de Ciències Geològiques de la UB i Dr. En Geologia
Vilar, Ramon Tècnic de la Fonoteca de Música tradicional catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Vilarrasa, Domènec Actor
Villanueva, Marta Màster en egiptologia de la Fundació Arqueològica Jordi Clos
Villatoro, Vicenç Escriptor i periodista 
Vives, Joan Músic flauta de bec 
Wagensberg, Jorge Director de CosmoCaixa 
Xerrier, Josep M. Director del Centre de Restauració de Sant Cugat 

Resum de conferències

Recerca de noticies:

PONÈNCIA: La Fira com a motor econòmic  (18/04/2017)

PONÈNCIA: La Fira com a motor econòmic (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Els millors petons de la història del cinema  (30/03/2017)

PONÈNCIA: Els millors petons de la història del cinema PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 28 i dijous 30 de març de 2017 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Hawai, foc entre onades   (09/02/2017)

PONÈNCIA: Hawai, foc entre onades PONENT: Sr. Jordi Canals Solé PRESENTADOR: Sra. Anna Riuró LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 7 i dijous de febrer de 2017 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El catalans i els governs espanyols a l'època contemporània. Unes relacions difícils  (26/01/2017)

PONÈNCIA: El catalans i els governs espanyols a l'època contemporània. Unes relacions difícils PONENT: Dr. Borja de Riquer PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Trade Center de Sant Cugat DIA: dijous 26 de gener de 2017 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El Show de Truman”, la vida com a reality   (30/11/2016)

PONÈNCIA: “El Show de Truman”, la vida com a reality PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: Sr. Llibori Casadellà LLOC: Trade Center de Sant Cugat DIA: dimecres 23 de novembre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Parlem de l'Islam i fem-ho bé: la terminologia no és innocent.   (29/11/2016)

PONÈNCIA: Parlem de l'Islam i fem-ho bé: la terminologia no és innocent. PONENT: Dra. Dolors Bramon PRESENTADOR: Sra. Montserrat Moral LLOC: Trade Center de Sant Cugat DIA: dimarts 29 de novembre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Iamal (Sibèria). El poble Nenet  (24/11/2016)

PONÈNCIA: Iamal (Sibèria). El poble Nenet PONENT: Sr. Francesc Bailón PRESENTADOR: Sr. Joan Masip i Aldabó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 22 i dijous 24 de novembre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La II Guerra Mundial a Europa i les seves repercussions a Catalunya   (15/11/2016)

PONÈNCIA: La II Guerra Mundial a Europa i les seves repercussions a Catalunya PONENT: Dr. Francesc Vila-Abadal PRESENTADOR: Sra. Otília Defis LLOC: Trade Center de Sant Cugat DIA: dimarts 15 de novembre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Lise Meitner, una física que mai ve perdre la seva humanitat   (10/11/2016)

PONÈNCIA: Lise Meitner, una física que mai ve perdre la seva humanitat PONENT: Dr. Xavier Roqué PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 8 i dijous 10 de novembre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El que consumim i el que paguem per l’aigua: una visió des del rebut de l’aigua  (03/11/2016)

PONÈNCIA: El que consumim i el que paguem per l’aigua: una visió des del rebut de l’aigua PONENT: Dr. Narcís Prat PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Trade Center de Sant Cugat DIA: dijous 3 de novembre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Barcelona en les il·lustracions del Quixot”  (27/10/2016)

PONÈNCIA: “Barcelona en les il·lustracions del Quixot” PONENT: Dra. Isabel M. Roger PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 25 i dijous 27 d’octubre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El secret del meu turbant   (20/10/2016)

PONÈNCIA: El secret del meu turbant PONENT: Sra. Nadia Ghulam PRESENTADOR: Sr. Pilar Daniel LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: Dimarts 18 i dijous 20 d’octubre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA :”Les arrels del procés sobiranista”  (13/10/2016)

PONÈNCIA :”Les arrels del procés sobiranista” PONENT: Sr. Vicenç Villatoro PRESENTADOR: Sr Llibori Casadellà LLOC : Arxiu Nacional de Catalunya DIA : Dijous, 13 d’octubre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA : Australia, el continent aïllat  (04/10/2016)

PONÈNCIA : Australia, el continent aïllat PONENT: Sr. Oriol Alamany PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC : Trade Center de Sant Cugat DIA : Dimarts, 4 d’octubre de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

SEMINARI 62è CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA MARIA CANALS  (17/03/2016)

SEMINARI 62è CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA MARIA CANALS (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La situació de la dona en el s.XXI  (10/03/2016)

PONÈNCIA: La situació de la dona en el s.XXI PONENT: Dra. Victòria Camps PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 8 i dijous 10 de març de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Poblet: què proposen els monjos del s. XXI ?  (01/03/2016)

PONÈNCIA: Poblet: què proposen els monjos del s. XXI ? PONENT: Fr. Lluc Torcal i Sirera PRESENTADOR: Sr. Llibori Casadellà LLOC: Trade Center de Sant Cugat DIA: dimarts 1 de març de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Mateschef: matemàtiques i cuina  (25/02/2016)

PONÈNCIA: Mateschef: matemàtiques i cuina PONENT: Dr. Claudi Alsina PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 23 i dijous 25 de febrer de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

SEMINARI: Més enllà de l'horitzó (Patagònia, Islàndia, Etiòpia, Sud-Àfrica)  (23/02/2016)

SEMINARI: Més enllà de l'horitzó (Patagònia, Islàndia, Etiòpia, Sud-Àfrica) 2-2-16 PATAGÒNIA: Sr. Enric Raspall 9-2-16 ISLÀNDIA: Sr. David Rabada 16-2-16 ETIÒPIA: Sra. Cèlia López 23-2-16 SUD-ÀFRICA: Sr. Jordi Canal-Soler (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Els enigmes de la Catedral de Barcelona   (18/02/2016)

PONÈNCIA: Els enigmes de la Catedral de Barcelona PONENT: Dr. Josep Mª Martí i Bonet PRESENTADOR: Sr. Joan Masip i Aldabó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 i dijous 18 de febrer de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Molècules que curen. Què fa la química, per la salut?  (11/02/2016)

PONÈNCIA: Molècules que curen. Què fa la química, per la salut? PONENT: Dr. Josep Font Cierco PRESENTADOR: Sra. Montserrat Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 9 i dijous 11 de febrer de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Angel Guimerà: gran dramaturg, però també poeta romàntic”  (04/02/2016)

PONÈNCIA: “Angel Guimerà: gran dramaturg, però també poeta romàntic” PONENT: Sr. Joan Tres Arnal PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 2 i dijous 4 de febrer de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El Celler de Can Roca  (28/01/2016)

PONÈNCIA: El Celler de Can Roca PONENT: Sr. Josep Roca PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel LLOC: SC Trade Center Sant Cugat DIA: dijous 28 de gener de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La Maternitat d’Elna  (21/01/2016)

PONÈNCIA: La Maternitat d’Elna PONENT: Sra. Assumpta Montellà PRESENTADOR: Sra. Pilar Daniel LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 19 i dijous 21 de gener de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Fer empresa, fer país  (12/01/2016)

PONÈNCIA: Fer empresa, fer país PONENT: Dr. Antoni Abad PRESENTADOR: Sr. Llibori Casadellà LLOC: SC Trade Center Sant Cugat DIA: dimarts 12 de gener de 2016 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Napoleó, la música i els canons»   (15/12/2015)

PONÈNCIA: «Napoleó, la música i els canons» PONENT: Sr. Joan Vives PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Trade Center DIA: dimarts 15 de desembre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Viatge a Nova York a través del cinema  (03/12/2015)

PONÈNCIA: Viatge a Nova York a través del cinema PONENT: Albert Beorlegui PRESENTADORES: Montserrat Moral (1), Montse Palà (3) LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 1 i dijous 3 de desembre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Pere Quart»   (24/11/2015)

PONÈNCIA: «Pere Quart» PONENT: Dr. Joan Tres PRESENTADOR: Sr. Llibori Casadellà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 de novembre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Einstein, la llum i l’Univers»   (19/11/2015)

PONÈNCIA: «Einstein, la llum i l’Univers» PONENT: Dr. Xavier Roqué PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 i dijous 19 de novembre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Sri Lanka, el fruit de les deesses»   (12/11/2015)

PONÈNCIA: «Sri Lanka, el fruit de les deesses» PONENT: Sr. Antoni Arbonés PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 i dijous 12 de novembre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «L’estraperlo a Barcelona»   (05/11/2015)

PONÈNCIA: «L’estraperlo a Barcelona» PONENT: Sr. Lluís Permanyer PRESENTADOR: Josep Lluís Garcia LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 3 i dijous 5 de novembre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «L’ebola a l'Àfrica»  (29/10/2015)

PONÈNCIA: «L’ebola a l'Àfrica» PONENT: Dra. Marta Trayner PRESENTADOR: Sr. Antoni Aguilera LLOC: Trade Center DIA: dijous 29 d'octubre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Fam, malbaratament alimentari i el rol dels Bancs dels Aliments»   (22/10/2015)

PONÈNCIA: «Fam, malbaratament alimentari i el rol dels Bancs dels Aliments» PONENT: Dr. Eduard Arruga PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 i dijous 22 d’octubre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Vincent Van Gogh»   (13/10/2015)

PONÈNCIA: «Vincent Van Gogh» PONENT: Dra. Carolina Camañes PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Trade Center DIA: dimarts 13 d’octubre de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Tecnologia, globalització i la rata UT2598»  (08/10/2015)

PONÈNCIA: «Tecnologia, globalització i la rata UT2598» PONENT: Dr. Llorenç Gascon PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel i Gubert LLOC: Trade Center DIA: dijous, 8 d’octubre del 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Grans dames del Hollywood clàssic»  (04/06/2015)

PONÈNCIA: «Grans dames del Hollywood clàssic» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: Sra. Isabel González LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 28 d’abril i dijous 4 de juny de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

CONFERÈNCIA MUSICADA: «Vetllada musical amb el Cor Vivaldi»  (28/05/2015)

CONFERÈNCIA MUSICADA: «Vetllada musical amb el Cor Vivaldi» PRESENTACIÓ I DIRECCIÓ: Sr. Òscar Boada INTÈRPRETS: Cor Vivaldi - Petits Cantors de Catalunya LLOC: Teatre-Auditori Dia: dijous 28 de maig de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Shakespeare total»  (21/05/2015)

PONÈNCIA: «Shakespeare total» PONENT: Dr. Sam Abrams PRESENTADOR: Sr. Francesc Planells LLOC: Trade Center DIA: dijous 21 de maig de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La llet materna, un tresor biològic. El Banc de Llet Materna de Catalunya»  (14/05/2015)

PONÈNCIA: «La llet materna, un tresor biològic. El Banc de Llet Materna de Catalunya» PONENT: Dr. Enric Contreras PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 12 i dijous 14 de maig de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «L’expedició de Sir John Franklin. La gran tragèdia de l’exploració àrtica»  (05/05/2015)

PONÈNCIA: «L’expedició de Sir John Franklin. La gran tragèdia de l’exploració àrtica» PONENT: Sr. Francesc Bailón PRESENTADORA: Sra. Isabel González LLOC: Trade Center DIA: dimarts 5 de maig de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Grans herois del Hollywood clàssic»  (28/04/2015)

PONÈNCIA: «Grans herois del Hollywood clàssic» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Trade Center DIA: dimarts 28 d’abril de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Les lletres dels Beatles»  (21/04/2015)

PONÈNCIA: «Les lletres dels Beatles» PONENT: Sr. Marc Rabaneda Rocamora PRESENTADORA: Sra. Glòria Ruiz LLOC: Trade Center DIA: dimarts 21 d’abril (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Isfahan, la perla de Pèrsia, confluència de civilitzacions i imperis»  (09/04/2015)

PONÈNCIA: «Isfahan, la perla de Pèrsia, confluència de civilitzacions i imperis» PONENT: Sr. Joan Astorch PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 7 i dijous 9 d’abril de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La pell dels altres»  (24/03/2015)

PONÈNCIA: «La pell dels altres» PONENT: Dr. Josep M. Mascaró PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel LLOC: Hospital General de Catalunya DIA: dimarts 24 març de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Shale gas? Fracking? De què parlem?»  (17/03/2015)

PONÈNCIA: «Shale gas? Fracking? De què parlem?» PONENT: Dr. Mariano Marzo PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dimarts 17 de març de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Intuïcions i decisions»  (12/03/2015)

PONÈNCIA: «Intuïcions i decisions» PONENT: Dr. German Loewe PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 i dijous 12 de març (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Infraestructures ferroviàries»  (05/03/2015)

PONÈNCIA: «Infraestructures ferroviàries» PONENT: Sr. Santiago Montero PRESENTADOR: Sr. LLOC: Trade Center DIA: dijous 5 de març de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Alexandre Cirici Pellicer: Escriptor i crític d’art»  (12/02/2015)

PONÈNCIA: «Alexandre Cirici Pellicer: Escriptor i crític d’art» PONENT: Dra. Mercè Vidal i Jansà PRESENTADOR: Sr. Josep Lluís Garcia LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 i dijous 12 de febrer (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Marie Curie, dona de ciència: una lectura actualitzada»   (12/02/2015)

PONÈNCIA: «Marie Curie, dona de ciència: una lectura actualitzada» PONENT: Dr. Xavier Roqué PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 i dijous 12 de febrer (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Giselle, segles XIX, XX i XI»  (05/02/2015)

PONÈNCIA: «Giselle, segles XIX, XX i XI» PONENT: Sr. Toni Jodar PRESENTADOR: Sr. Joan Masip LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 3 i dijous 5 de febrer (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Apostant pel territori»  (29/01/2015)

PONÈNCIA: «Apostant pel territori» PONENT: Sr. Josep Lluís Pérez PRESENTADOR: Sr. LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 i dijous 29 de gener de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Joan i Josep Llimona, els altres modernistes»  (22/01/2015)

PONÈNCIA: «Joan i Josep Llimona, els altres modernistes» PONENT: Sra. Mireia Freixa i Serra PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 i dijous 22 de gener de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Ara és l’hora de la reforma horària»  (15/01/2015)

PONÈNCIA: «Ara és l’hora de la reforma horària» PONENT: Sr. Fabian Mohedano PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 i dijous 15 de gener de 2015 (...)   ____________________________________________________________________________________

CONFERÈNCIA MUSICADA: «Nadal amb swing»  (22/12/2014)

CONFERÈNCIA MUSICADA: «Nadal amb swing» PRESENTACIÓ: Sra. Gemma Navarra INTÈRPRETS: Orquestra Moderna Fusió Sant Cugat i grup de dansa de Fusió, Centre de Música i Dansa de Sant Cugat DIRECCIÓ: Sr. Enric Mestres LLOC: Teatre-Auditori DIA: dilluns 22 de desembre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Samarcanda. El mirall del món. Capital de l’imperi mongol de Tamerlà»   (18/12/2014)

PONÈNCIA: «Samarcanda. El mirall del món. Capital de l’imperi mongol de Tamerlà» PONENT: Sr. Joan Astorch PRESENTADOR: Sr. Antoni Camprubí LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 i dijous 18 de desembre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Detingut / Imputat: entendre les notícies judicials  (11/12/2014)

PONÈNCIA: Detingut / Imputat: entendre les notícies judicials PONENT: Sra. Maria Ruiz Castejón PRESENTADOR: Sr. Joan Masip LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 9 i dijous 11 de desembre. (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Navegant a vela al voltant del món»   (25/11/2014)

PONÈNCIA: «Navegant a vela al voltant del món» PONENT: Sra. Anna Corbella PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dimarts 25 de novembre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La Primera Guerra Mundial»   (20/11/2014)

PONÈNCIA: «La Primera Guerra Mundial» PONENT: Sr. Felip J. de Vicente Algueró PRESENTADOR: Sr. Alfons Simó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 18 i dijous 20 de novembre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Conxita Badia no existeix»  (13/11/2014)

PONÈNCIA: «Conxita Badia no existeix» PONENT: Sra. Eulàlia Domènech Bonet PRESENTADOR: Sr. Francesc Planells LLOC: Trade Center DIA: dijous 13 de novembre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Com es va forjar una llegenda: Allò que el vent s’endugué»  (06/11/2014)

PONÈNCIA: «Com es va forjar una llegenda: Allò que el vent s’endugué» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Trade Center DIA: dimarts 4 i dijous 6 de novembre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «El Port de Barcelona, una infraestructura al servei del país»  (30/10/2014)

PONÈNCIA: «El Port de Barcelona, una infraestructura al servei del país» PONENT: Sr. Sixte Cambra PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel i Gubert LLOC: Trade Center DIA: 30 d’octubre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «L’impacte dels meteorits en la història i la ciència»   (23/10/2014)

PONÈNCIA: «L’impacte dels meteorits en la història i la ciència» PONENT: Dr. Jordi Llorca PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 21 i dijous 23 d’octubre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «El polvorí del Pròxim Orient des d’una òptica intercultural»  (16/10/2014)

PONÈNCIA: «El polvorí del Pròxim Orient des d’una òptica intercultural» PONENT: Dr. Francesc Lozano PRESENTADOR: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 14 i dijous 16 d’octubre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

L’ENTREVISTA: «Angel Corella parla d’Àngel Corella»  (15/10/2014)

L’ENTREVISTA: «Angel Corella parla d’Àngel Corella» PERSONATGE CONVIDAT: Sr. Àngel Corella CONDUCTOR DE L’ENTREVISTA: Sr. Eduard Jener LLOC: Trade Center DIA: 15 d’octubre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: "Ètica i responsabilitat social de l'empresa"  (07/10/2014)

PONÈNCIA: «Ètica i responsabilitat social de l’empresa» PONENT: Dr. Antonio Argandoña PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel i Gubert LLOC: Trade Center DIA: 7 d’octubre de 2014 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El futur de la vida: catàstrofes naturals. La venjança de la naturalesa  (19/07/2014)

PONÈNCIA: El futur de la vida: catàstrofes naturals. La venjança de la naturalesa PONENT: Sr. Francesc Lozano LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dimarts 12 de desembre de 2006 El Sr. Lozano, conferenciant prou conegut pels socis de l’Aula (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Agustí Bartra, un poeta per a la modernitat.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Agustí Bartra, un poeta per a la modernitat. PONENT: Sr. Sam Abrams LLOC: ANC DIA: dimarts 19 de febrer de 2008 El Sr. Sam Abrams, novament invitat per les aules d’extensió universitària, ens mostrà una altra gran figura de les nos (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La personalitat de Mercè Rodoreda (-)  (19/03/2014)

PONÈNCIA: La personalitat de Mercè Rodoreda (1908-1983) PONENT: Sra. Isabel Pijoan LLOC: ANC DIA: dimarts 12 de febrer de 2008 La Sra. Isabel Pijoan, doctora en filologia catalana i ja acreditada entre nosaltres per haver difós biografies i (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Què cal fer per impulsar la recerca?  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Què cal fer per impulsar la recerca? PONENT: Sr. Mas Colell LLOC: La Unió DIA: dimarts 5 de febrer de 2008 El Sr. Mas Colell, catedràtic d’economia de la UPF i exconseller d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, és (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El circ i la societat  (19/03/2014)

PONÈNCIA: El circ i la societat PONENT: Sr. Jaume Mateu - Tortell Poltrona LLOC: ANC DIA: dimarts 29 de gener de 2008 El Sr. Jaume Mateu (Tortell Poltrona), pallasso català, va visitar la nostra ciutat, invitat aquesta vegada per l’Aula d’Ex (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Airbus A-0. L’avió gegant  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Airbus A-380. L’avió gegant PONENT: Sr. Jaume Alonso LLOC: ANC DIA: dimarts 22 de gener de 2008 El Sr. Jaume Alonso, enginyer, patró de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, va venir a parlar-nos de l’Airbus A-380, l’actual avi (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El compromís de Casp  (19/03/2014)

PONÈNCIA: El compromís de Casp PONENT: Sr. Ernest Belenguer LLOC: ANC DIA: dimarts 15 de gener de 2008 El Sr. Belenguer, catedràtic d’història moderna de la UB, relatà en la seva conferència el procés decisori del compromís de Casp davant el (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Solidaritat Catalana: 0 anys després  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Solidaritat Catalana: 100 anys després PONENT: Sr. Borja de Riquer, catedràtic d’història contemporània de la UAB LLOC: Sala de la Unió DIA: dijous 10 de gener de 2008 El Sr. Borja de Riquer, en la seva documentada i ordenada confe (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Walt Disney o el retorn al paradís perdut (-)  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Walt Disney o el retorn al paradís perdut (1901-1966) PONENT: Sr. Albert Beorlegui LLOC: ANC DIA: dimarts 18 de desembre de 2007 El Sr. Albert Beorlegui explicà amb un estil amè, acompanyat de la projecció de trossos escollits de l (...)   ____________________________________________________________________________________

CICLE: Grans Autors de la Literatura Catalana del Segle XX  (19/03/2014)

CICLE: Grans Autors de la Literatura Catalana del Segle XX PONÈNCIA: Construir un país. Aproximació a l’obra literària d’Artur Bladé i Desumvila PONENT: Sr. Sam Abrams LLOC: ANC DIA: dimarts 11 de desembre de 2007 El Sr. Sam Abrams (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Les llengües i les religions en un món globalitzat  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Les llengües i les religions en un món globalitzat PONENT: Sr. Santiago Petschen LLOC: Sala La Unió DIA: dimarts 22 d'abril de 2008 El Sr. Petschen, doctor en Ciències Polítiques, ens va descriure una panoràmica d’avui sobre aquest (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Els finals dels templers.Una decisió del rei de França o de l´esglsia  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Els finals dels templers.Una decisió del rei de França o de l´esglsia PONENT: Sr. Josep M. Sans Travé LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 15 d'abril de 2008 El Sr.Sans Travé, Director del Arxiu Nacional de Catalunya, va (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: L´art de saber escoltar  (19/03/2014)

PONÈNCIA: L´art de saber escoltar PONENT: Sr. Francesc Torralba LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 08 d'abril de 2008 El Sr.Francesc Torralba,Doctor en Filosofia,profesor exercent en la Universitat R. LLull, ens va donar una conf (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Cuina i cultura  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Cuina i cultura PONENT: Sr. Santi Santamaria LLOC: Sala la Unió DIA: dijous 03 d'abril de 2008 El Sr. Santi Santamaria, cuiner famós de Sant Celoni, “Can Faves”, va donar la seva conferència sobre aquest suggestiu i ampli tema sen (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: L’imaginari de Salvador Dalí  (19/03/2014)

PONÈNCIA: L’imaginari de Salvador Dalí PONENT: Sra. Montserrat Aguer LLOC: Sala la Unió DIA: Dijous 27 de març de 2008 La Sra. Montserrat Aguer, directora del Centre d’Estudis Dalinians, ens va voler endinsar en la complexa personalitat de S (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: 0 anys de l’Ateneu de Barcelona  (19/03/2014)

PONÈNCIA: 150 anys de l’Ateneu de Barcelona PONENT: Sr. Jordi Casassas LLOC: ANC DIA: dimarts 11 de març de 2008 El Sr. Jordi Casassas, catedràtic d’història contemporània de la UB, historiador i divulgador, volgué donar-nos amb unes magistr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: L’altra cara d’Àfrica  (19/03/2014)

PONÈNCIA: L’altra cara d’Àfrica PONENT: Sra. Carme Torrades LLOC: ANC DIA: Dimarts 4 de març de 2008 La Sra. Carme Torrades, llicenciada en Ciències de la Informació, directora i productora de TV i col•laboradora de TV3, ens va explicar, a p (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El text de l’Alcorà: orígens, estructures i continguts  (19/03/2014)

PONÈNCIA: El text de l’Alcorà: orígens, estructures i continguts PONENT: Sr. Xavier Ballestín LLOC: ANC DIA : dimarts 26 de febrer 2008 El Sr. Ballestín, doctor en Història, professor en actiu d’Història Medieval i especialista acreditat en (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Aeroports de Catalunya i el seu futur”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “Aeroports de Catalunya i el seu futur”. PONENT: Sr. Ramon Tremosa LLOC: TRADE CENTER DIA: dimarts 28 d'octubre de 2008 El conferenciant va començar la seva dissertació exposant en pantalla el tema concretat en una gran disjuntiva (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Poder dels mitjans i mitjans del poder”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “Poder dels mitjans i mitjans del poder”. PONENT: Sr. Josep M. Balsells LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dijous 23 d'octubre de 2008 El Sr. Josep M. Balcells, un professional de la comunicació durant llargs anys de la seva vi (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “ anys de la mort de Francesc Macià”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “75 anys de la mort de Francesc Macià”. PONENT: Sr. Ramon Alquézar LLOC: TEATRE-AUDITORI DIA: dimarts 14 d'octubre de 2008 El professor conferenciant volgué evocar els trets més significatius de la personalitat de Francesc Macià. (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La meva visió prospectiva de Catalunya”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “La meva visió prospectiva de Catalunya”. PONENT: Sr. Jordi Pujol LLOC: TEATRE-AUDITORI DIA: dimarts 7 d'octubre de 2008 En la conferència inaugural del curs 2008-2009, el Molt Honorable senyor Jordi Pujol i Soley, expresident de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El Palau ens visita en l’any del seu centenari”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “El Palau ens visita en l’any del seu centenari”. PONENT: Sr. Jordi Casas LLOC: TEATRE-AUDITORI DIA: dimarts 3 de juny de 2008 Havíem anat al Palau centes de vegades, però mai el Palau no ens havia visitat a casa nostra. Aquesta v (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La Traviata: Drama, passió i sentiments  (19/03/2014)

PONÈNCIA: La Traviata: Drama, passió i sentiments PONENT: Sr. Jaume Radigales LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 de maig de 2008 El Sr. Radigales, doctor en Història de l’art i professor d’Estètica i de Música, volgué endinsa (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El romànic m’enamora  (19/03/2014)

PONÈNCIA: El romànic m’enamora PONENT: Sr. Pep Blanes LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 de maig de 2008 El Sr. Pep Blanes, dibuixant i escriptor, enamorat del romànic segons pròpia confessió pública, va donar-nos una xerrada (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Per què llegir Salvador Espriu?  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Per què llegir Salvador Espriu? PONENT: Sr. Sam Abrams LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 de maig de 2008 El Sr. Sam Abrams, crític i assagista de les lletres catalanes, i sobradament conegut entre nosaltres pels seu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Palestina: cruïlla d’imperialismes i nacionalismes  (19/03/2014)

PONÈNCIA: Palestina: cruïlla d’imperialismes i nacionalismes PONENT: Sr. Xavier Ballestín LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 6 de maig de 2008 El Sr. Ballestín, doctor en Història, ens va exposar en la tercera conferència del seu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: The climate Project SPAIN  (19/03/2014)

PONÈNCIA: The climate Project SPAIN PONENT: Sr. Lluís Recoder LLOC: Trade Center DIA: dilluns 29 d'abril de 2008 El Sr. Recoder, ponent d’aquesta conferència sobre el canvi climàtic com a estudiós del tema des de fa anys, amb connexions inte (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “De quina manera tothom es pot aprofitar de la creativitat.”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “De quina manera tothom es pot aprofitar de la creativitat.” PONENT: Sr. Lluís Bassat LLOC: Trade Center DIA: dimarts 27 de gener de 2009 La conferència del Sr. Lluís Bassat –el publicista espanyol de més renom internacional i un re (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Catalunya, un país gegant.”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “Catalunya, un país gegant.” PONENT: Sr. Joan Grau LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 de gener de 2009 El conferenciant Sr. Grau va remarcar el significat més obvi de la paraula “gegant”, assimilant-la a sobredimensio (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La civilització maia, passat i present.”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “La civilització maia, passat i present.” PONENT: Sr. Joan Garcia Targa LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 de gener de 2009 Els maies eren un poble que va viure principalment al sud del que avui és Mèxic i a l’Amèrica (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El Guernica de Picasso. Gènesi, desenvolupament, estructura i interpretació del quadre”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “El Guernica de Picasso. Gènesi, desenvolupament, estructura i interpretació del quadre” PONENT: Sr. Lluís Basáñez LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 de desembre de 2008 El conferenciant va mostrar el seu agraïment i (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La gestió de l’aigua”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “La gestió de l’aigua” PONENT: Sr. Ramon Albareda LLOC: TRADE CENTER DIA: dijous 4 de desembre de 2008 L’aigua, que es un bé necessari per a la vida, s’ha d’administrar amb racionalitat i seny perquè en molts llocs és un bé escàs. (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Enric Granados: l’home i el compositor”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “Enric Granados: l’home i el compositor” PONENT: Sra. Mònica Pagès LLOC: TEATRE AUDITORI DIA: dijous 2 de desembre de 2008 L’acte de la conferència musicada sobre Enric Granados, figura gegant de la música catalana, fou compartida e (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El segle d’or de la marina catalana ( – )”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “El segle d’or de la marina catalana ( 1778 – 1868 )” PONENT: Sr. Enric Garcia Domingo LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dijous 27 de novembre de 2008 El conferenciant va començar recordant breument el primer i més conegut segl (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Jaume I: la renovació institucional i cultural de l’època”  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “Jaume I: la renovació institucional i cultural de l’època” PONENT: Sr. Salvador Claramunt LLOC: SALA LA UNIÓ DIA: dimarts 11 de novembre de 2008 Tenim els catalans dos reis que han escrit la seva pròpia biografia: Pere el Cerimonió (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Les infeccions”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “Les infeccions”. PONENT: Sr. Enric Contreras LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dijous 6 de novembre de 2008 El conferenciant volgué donar-nos amb cinc pinzellades el feixuc contingut relatiu a les infeccions que sofreix la hu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “ anys de metge a les mines”.  (19/03/2014)

PONÈNCIA: “30 anys de metge a les mines”. PONENT: Sr. Àngel Masferrer LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dimarts 4 de novembre de 2008 El conferenciant va considerar més interessant per al públic assistent parlar del fenomen de les mines (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Més enllà del Concert de Cap d’Any de Viena»  (19/12/2013)

PONÈNCIA: «Més enllà del Concert de Cap d’Any de Viena» PONENT: Sr. Pere-Andreu Jariod PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 i dijous 19 de desembre de 2013 Properes ja les dates nadalenques, Pere- (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Jardins històrics de Catalunya»  (10/12/2013)

PONÈNCIA: «Jardins històrics de Catalunya» PONENT: Sra. Montserrat Rivero PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 i dijous 12 de desembre de 2013 La conferencia s’inicià amb un seguit de reflexion (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Competències emocionals i benestar»  (28/11/2013)

PONÈNCIA: «Competències emocionals i benestar» PONENT: Sr. Rafel Bisquerra PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Trade Center DIA: Dijous 28 de novembre de 2013 El Dr. Rafel Bisquerra, catedràtic d’Orientació psicopedagògica a la Universitat (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Ex-libris»  (21/11/2013)

PONÈNCIA: «Ex-libris» PONENT: Sr. Victor Oliva PRESENTADOR: Sr. Joan Masip LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 19 i dijous 21 de novembre de 2013 El Sr. Victor Oliva, membre fundador de l’Associació Catalana d’Exlibristes, va i (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Joan Teixidor»  (07/11/2013)

PONÈNCIA: «Joan Teixidor» PONENT: Sr. Sam Abrams PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 5 i dijous 7 de novembre de 2013 Amb motiu del centenari del naixement de Joan Teixidor, Sam Abrams aprofità l’ (...)   ____________________________________________________________________________________

Ponència: «Memòries del Dr. Biodramina»  (31/10/2013)

Ponència: «Memòries del Dr. Biodramina» Ponent: Sr. Genís Sinca Presentador: Sra. Montse Moral Lloc: Arxiu Nacional de Catalunya Data: dimarts 29 i dijous 31 d’octubre de 2013 El Sr. Genís Sinca, recentment premiat amb el Josep Pla de Narrativa 2013, ha estat el relator, per als socis de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Alfred Hitchcock, el mag del suspens, I»  (24/10/2013)

PONÈNCIA: «Alfred Hitchcock, el mag del suspens, I» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: José Luís Garcia LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 22 i dijous 24 d’octubre de 2013 Pocs directors de cinema tenen una filmografia (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Constantinoble»  (17/10/2013)

PONÈNCIA: «Constantinoble» PONENT: Sr. Joan Astorch PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 15 i dijous 17 d’octubre de 2013 Constantinoble és el nom antic de l’actual ciutat turca d’Istanbul, nom que (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «El present i el futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana»  (08/10/2013)

PONÈNCIA: «El present i el futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana» PONENT: Sra. Mercè Conesa PRESENTADOR: Sr. Josep Maria Vallès LLOC: Trade Center DIA: 8 d’octubre de 2013 L’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Grans muntanyes. Mites i divinitats»  (30/05/2013)

PONÈNCIA: «Grans muntanyes. Mites i divinitats» PONENT:: Sr. Jordi Camins: PRESENTADOR:: Sr. Josep Lluís Garcia LLOC:: Arxiu Nacional de Catalunya DIA:: dimarts 28 i dijous 30 de maig de 2013 El fet de dedicar una part del seu temps lliure (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Buster Keaton»  (23/05/2013)

PONÈNCIA: «Buster Keaton» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: Sr. Joan Masip LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 21 i dijous 23 de maig El Sr. Beorlegui, crític i divulgador de la història del cinema, va il•lustrar la seva (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Mesopotàmia»  (09/05/2013)

PONÈNCIA: «Mesopotàmia» PONENT: Sr. Juan García Targa PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 7 i dijous 9 de maig de 2013 El llicenciat en Arqueologia i doctor en Història d’Amèrica, el Sr. Juan Garci (...)   ____________________________________________________________________________________

PERSONATGE CONVIDAT: Sr. Joan Font  (06/05/2013)

PERSONATGE CONVIDAT: Sr. Joan Font CONDUCTOR DE L’ENTREVISTA: Sr. Eduard Jener PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Sala La Unió DIA: dilluns 6 de maig de 2013 Eduard Jener, crític d’arts escèniques del Diari de Sant Cugat, abans d’inici (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La coagulació de la sang (un equilibri entre la necessitat i un risc)»  (02/05/2013)

PONÈNCIA: «La coagulació de la sang (un equilibri entre la necessitat i un risc)» PONENT: Sr. Enric Contreras PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 5 de març i dijous 2 de maig de 2013 El Dr. Contr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La democràcia és la resposta. Quina és la pregunta?»  (30/04/2013)

PONÈNCIA: «La democràcia és la resposta. Quina és la pregunta?» PONENT: Sr. Joan Subirats PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Trade Center DIA: dimarts 30 d’abril de 2013 Ens hauríem de plantejar a quin tipus de qüestions socials, polítiqu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Impresión 3D y fabricación personal digital»  (25/04/2013)

PONÈNCIA: «Impresión 3D y fabricación personal digital» PONENT: Sr. Tomás Díez PRESENTADOR: Sr. Alfons Simó LLOC: Trade Center DIA: dijous 25 d’abril de 2013 El Sr. Tomás Díez va presentar un nou concepte que permet que les noves tecnolog (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Alexandria, la Nova York de l’Antiguitat»  (19/04/2013)

PONÈNCIA: «Alexandria, la Nova York de l’Antiguitat» PONENT: Sr. Francesc Carol PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 i dijous 18 d’abril de 2013 L’any 332 AC, seguint el destí dels seus somnis (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Pau Casals a la Casa Blanca»  (11/04/2013)

PONÈNCIA: «Pau Casals a la Casa Blanca» PONENT: Sr. Josep Pascual PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 9 i dijous 11 d’abril de 2013 Com a protesta contra l’autoritarisme d’alguns règims polítics (Rús (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Mesurament d’audiències»  (21/03/2013)

PONÈNCIA: «Mesurament d’audiències» PONENT: Sr. Manuel Sala PRESENTADOR: Sr. Josep Lluís Garcia LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 19 i dijous 21 de març de 2013 El mesurament d’audiències és la ciència que permet avaluar-les d (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La cultura nòrdica: els víkings de Groenlàndia»  (14/03/2013)

PONÈNCIA: «La cultura nòrdica: els víkings de Groenlàndia» PONENT: Sr. Francesc Bailón PRESENTADORA: Sra. Montse Palà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 12 i dijous 14 de març de 2013 Erik el Roig i els seus homes van ser els (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Sentit de la poesia en els nostres temps»  (26/02/2013)

PONÈNCIA: «Sentit de la poesia en els nostres temps» PONENT: Sr. Àlex Susanna PRESENTADORA: Sra. Glòria Ruiz LLOC: Sala La Unió DIA: dimarts 26 de febrer de 2013 L’exposició gira entorn dels elements lírics que es poden extreure de la pros (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Joan Salvat-Papasseit»  (21/02/2013)

PONÈNCIA: «Joan Salvat-Papasseit» PONENT: Sr. Joan Tres PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 19 i dijous 21 de febrer de 2013 El conferenciant, Sr. Joan Tres, ens va parlar amb amplis coneixements i gr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Estil de vida d’alt rendiment humà»  (14/02/2013)

PONÈNCIA: «Estil de vida d’alt rendiment humà» PONENT: Sr. Pep Marí PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà >LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 12 i dijous 14 de febrer de 2013 El conferenciant, cap del departament de psicologia del Centr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Harold Lloyd»  (07/02/2013)

PONÈNCIA: «Harold Lloyd» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADOR: Sr. Alfons Simó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 5 i dijous 7 de febrer de 2013 Encara que, com a mínim a Nord-amèrica, va arribar a ser més famós que el mate (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Una historia d’illes: El Hierro»  (31/01/2013)

PONÈNCIA: «Una historia d’illes: El Hierro» PONENT: Sra. Cristina Junyent PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 29 i dijous 31 de gener de 2013 La Dra. Cristina Junyent ens va oferir la visió antrop (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Wagner»  (22/01/2013)

PONÈNCIA: «Wagner» PONENT: Sr. Joan Vives PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Trade Center DIA: dimarts 22 de gener de 2013 El musicòleg, músic i divulgador musical Joan Vives ens anuncià de bell antuvi que ens presentaria en la seva conf (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Una història de la història: Juana la Loca»  (17/01/2013)

PONÈNCIA: «Una història de la història: Juana la Loca» PONENT: Sra. Muntsa Lamua PRESENTADOR: Sr. Joan Masip LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 15 i dijous 17 de gener de 2013 La Sra. Lamúa va voler oferir una visió realista d (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Valors tous en temps durs. Canvi de valors a Catalunya»  (08/01/2013)

PONÈNCIA: «Valors tous en temps durs. Canvi de valors a Catalunya» PONENT: Dr. Àngel Castiñeira PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: 8 de gener de 2013 Una enquesta sobre l’evolució dels valors a Catalunya (valors socials i (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El teatre que es fa a Sant Cugat. El grup Les Xandrines”  (20/12/2012)

PONÈNCIA: “El teatre que es fa a Sant Cugat. El grup Les Xandrines” PONENT: Sr. Eduard Jener ESPECTACLE: “Dones 7.0” INTERPRETACIÓ: Grup Teatral Les Xandrines LLOC: Teatre de la Unió DIA: dijous 20 de desembre 2012 La dissertaci (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Nestlé, más allá de la alimentación»  (13/12/2012)

PONÈNCIA: «Nestlé, más allá de la alimentación» PONENT: Sr. Paul Bulcke PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel LLOC: Teatre-Auditori DIA: dijous 13 de desembre de 2012 Nestlé és l’empresa líder mundial en el sector de la nutrició, salut i benestar. (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «L’aspecte humà i l’obra musical de Franz Liszt»  (12/12/2012)

PONÈNCIA: «L’aspecte humà i l’obra musical de Franz Liszt» PONENT: Sr. Joan Vives PIANISTA: Sr. Daniel Ligorio LLOC: Teatre-Auditori DIA: dilluns 12 de desembre de 2011 La tradicional conferència musicada de final del (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Aliments i tecnologia»  (29/11/2012)

PONÈNCIA: «Aliments i tecnologia» PONENT: Sra. Victòria Ferragut PRESENTADOR: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 i dijous 29 de novembre de 2012 Amb un discurs acadèmic i proper, la conferenciant ha fet un (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Nosaltres, els catalans»  (20/11/2012)

PONÈNCIA: «Nosaltres, els catalans» PONENT: Sr. Víctor Alexandre PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Sala La Unió DIA: dimarts 20 de novembre de 2012 L’escriptor i periodista santcugatenc Víctor Alexandre ens va parlar del tema que ve exp (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Els templers. Set segles de llegenda»  (15/11/2012)

PONÈNCIA: «Els templers. Set segles de llegenda» PONENT: Sr. Josep Maria Sans i Travé PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 i dijous 15 de novembre de 2012 El Sr. Josep Maria Sans i Travé va iniciar (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Pere Calders, cent anys del seu naixement»  (08/11/2012)

PONÈNCIA: «Pere Calders, cent anys del seu naixement» PONENT: Sr. Sam Abrams PRESENTADOR: Sr. Joan Aguilà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 6 i dijous 8 de novembre de 2012 Pere Calders, nascut a Barcelona l’any 1912, és d’ori (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Trenta anys de periodisme esportiu»  (23/10/2012)

PONÈNCIA: «Trenta anys de periodisme esportiu» PONENT: Sr. Jordi Robirosa PRESENTADOR: Sr. Jordi Rull LLOC: Trade Center DIA: dimarts 23 d’octubre de 2012 El Sr. Jordi Robirosa va parlar dels seus trenta anys de periodisme esportiu, despré (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Dalí i Lorca, un diàleg artístic»  (18/10/2012)

PONÈNCIA: «Dalí i Lorca, un diàleg artístic» PONENT: Sra. Imma Fontanals PRESENTADORA: Sra. Montserrat Pairot LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 i dijous 18 d’octubre de 2012 Salvador Dalí, pintor, però també escriptor, i Federico García Lorca, poeta, però també art (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Emprendre en el pitjor moment de crisi: Bona o mala idea?»  (11/10/2012)

PONÈNCIA: «Emprendre en el pitjor moment de crisi: Bona o mala idea?» PONENT: Sr. Pau Garcia-Milà PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 9 i dijous 11 d’octubre de 2012 En Pau Garcia-Milà (Olesa de Mo (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Valors que valen»  (02/10/2012)

PONÈNCIA: «Valors que valen» PONENT: Dr. Dídac Ramírez PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Sala La Unió DIA: dimarts 2 d’octubre de 2012 Unes 350 persones van omplir la Sala La Unió amb motiu de l’obertura del nou curs. La conferència va (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Els guerrers de terracota de Xi’an»  (31/05/2012)

PONÈNCIA: «Els guerrers de terracota de Xi’an» PONENT: Dra. Silvia Altafaja PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 29 i dijous 31 de maig de 2012 A Xina, l’època dels regnes comba (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La formació integral de l’esportista»  (24/05/2012)

PONÈNCIA: «La formació integral de l’esportista» PONENT: Sr. Joan Fontseré i Pujol PRESENTADOR: Sr. Àlex López Puig LLOC: Trade Center DIA: dijous 24 de maig de 2012 Joan Fontseré i Pujol, director del Centre d’Alt Rendiment (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La música a Barcelona: una tradició privada, civil i filharmònica»  (15/05/2012)

PONÈNCIA: «La música a Barcelona: una tradició privada, civil i filharmònica» PONENT: Sr. Josep Maria Prat PRESENTADORA: Sra. Teresa Lázaro LLOC: Trade Center DIA: dimarts 15 de maig de 2012 «A punt d’arribar al 30è aniversar (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Trens i muntanyes de Suïssa»  (10/05/2012)

PONÈNCIA: «Trens i muntanyes de Suïssa» PONENT: Sr. Francesc Daura PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 8 i dijous 10 de maig de 2012 La conferencia impartida pel Sr. Francesc (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Economia catalana: passat, present i futur”  (03/05/2012)

PONÈNCIA: “Economia catalana: passat, present i futur” PONENT: Sra. Muriel Casals PRESENTADORA: Sra. Glòria Ruiz LLOC: Teatre La Unió DIA: dijous 3 de maig de 2012 L’economista, professora de la UAB i presidenta d’Òmnium Cult (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Miró i Mont-roig”  (26/04/2012)

PONÈNCIA: “Miró i Mont-roig” PONENT: Sr. Lluís Àlvarez PRESENTADORA: Sra. Montserrat Pairot LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 i dijous 26 d’abril de 2012 El Sr. Àlvarez ha prescindit del vessant artísti (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Genis del cinema mut: Charles Chaplin II»  (17/04/2012)

PONÈNCIA: «Genis del cinema mut: Charles Chaplin II» PONENT: Sr. Albert Beorlegui PRESENTADORA: Sra. Montse Palà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 1719 d’abril de 2012 A principis del 1918, la First National va c (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Periodisme avui, informació o espectacle»  (12/04/2012)

PONÈNCIA: «Periodisme avui, informació o espectacle» PONENT: Sra. Rosa Maria Calaf PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dijous 12 d’abril de 2012 Rosa Maria Calaf, excol•laboradora de TV3 i més coneguda per la (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Del frare meteoròleg al meteosat de segona generació»  (29/03/2012)

PONÈNCIA: «Del frare meteoròleg al meteosat de segona generació» PONENT: Sr. Eloi Cordomí i Sra. Mònica Usart PRESENTADOR: Sr. Pepe Matinero LLOC: Sala La Unió DIA: dimarts 27 i dijous 29 de març de 2012 La mete (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Personatges amb noms i cognoms, dels segles XIX i XX»  (23/03/2012)

PONÈNCIA: «Personatges amb noms i cognoms, dels segles XIX i XX» PONENT: Sr. Lluís Permanyer PRESENTADOR: Sra. Teresa Lázaro LLOC: Sala La Unió DIA: dijous 23 de març de 2012 Per la sala del teatre La Unió van “desfilar”, aquest (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Turandot: testament musical de G. Puccini»  (06/03/2012)

PONÈNCIA: «Turandot: testament musical de G. Puccini» PONENT: Sr. Jaume Radigales PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dimarts 6 de març de 2012 El professor d’Estètica, música i audiovisual de la URL, a (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Els Quatre Gats. Lloc de trobada de poetes i artistes»  (01/03/2012)

PONÈNCIA: «Els Quatre Gats. Lloc de trobada de poetes i artistes» PONENT: Sra. Muntsa Lamua PRESENTADORA: Sra. Montse Palà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 28 de febrer i dijous 1 de març de 2012 E (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Francesca Vidal, la dona catalana de Pau Casals»  (23/02/2012)

PONÈNCIA: «Francesca Vidal, la dona catalana de Pau Casals» PONENT: Sra. Victòria Palma PRESENTADORA: Sra. Montserrat Pairot LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 21 i dijous 23 de febrer de 2012 Francesca Vid (...)   ____________________________________________________________________________________

Recital extraordinari de piano, fora de programa  (22/02/2012)

Recital extraordinari de piano, fora de programa INTÈRPRET: Sra. Maria Lluïsa Cantos PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel LLOC: Teatre-Auditori DIA: 22 de febrer de 2012 Aprofitant una visita a la nostra ciutat de Maria Lluïsa Can (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «A on va Europa?»  (16/02/2012)

PONÈNCIA: «A on va Europa?» PONENT: Sr. Manel Camós PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 14 i dijous 16 de febrer de 2012 El Sr. Manel Camós, director de la representació de la Com (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Vida secreta dels nostres metges»  (09/02/2012)

PONÈNCIA: «Vida secreta dels nostres metges» PONENT: Sr. Genís Sinca PRESENTADOR: Sr. Glòria Ruiz LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya. DIA: dimarts 7 i dijous 9 de febrer de 2012 El Sr.Genís Sinca, periodista i escriptor (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «¿Per què a Catalunya hi ha pams quadrats en un metre quadrat?»  (26/01/2012)

PONÈNCIA: «¿Per què a Catalunya hi ha 26 pams quadrats en un metre quadrat?» PONENT: Sr. Claudi Alsina i Català PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Trade Center DIA: dijous 26 de gener de 2012 Sota el tema «Ciències matemàti (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «L’energia elèctrica del s. XXI»  (19/01/2012)

PONÈNCIA: «L’energia elèctrica del s. XXI» PONENT: Sr. Juan José Pérez Torrent PRESENTADOR: Sr. Alfons Simó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 i dijous 19 de gener de 2012 L’energia ha estat des de sempr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Sant Cugat, la centralitat metropolitana»  (10/01/2012)

PONÈNCIA: «Sant Cugat, la centralitat metropolitana» PONENT: Dr. Albert Serratosa PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dimarts 10 de gener de 2012 El doctor enginyer de Camins Sr. Albert Serratosa, especialista (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Manipulació informativa”  (01/12/2011)

PONÈNCIA: “Manipulació informativa” PONENT: Sr. Julio Carmona PRESENTADOR: Sr. Josep Lluís Garcia LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 29 de novembre i dijous 1 de desembre de 2011 El Sr. Julio Carmona (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Islam. Història, religió i cultura»  (24/11/2011)

PONÈNCIA: «Islam. Història, religió i cultura» PONENT: Sra. Dolors Bramon PRESENTADOR: Sra. Montse Palà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 22 i dijous 24 de novembre de 2011 La conferenciant, doctora en Fi (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Joan Maragall: recital de poemes amb il·lustracions musicals»  (18/11/2011)

PONÈNCIA: «Joan Maragall: recital de poemes amb il·lustracions musicals» PONENTS: Sra. Dolors Busquets (actriu) i Sr. Jesús Ventura (músic) PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestres LLOC: Unió Santcugatenca DIA: dimarts 18 d’octubre de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Un nou model de gestió d’infraestructures»  (17/11/2011)

PONÈNCIA: «Un nou model de gestió d’infraestructures» PONENT: Sr. Albert Vilalta LLOC: Trade Center PRESENTADOR: Sr. Alfons Simó DIA: dijous 17 de novembre de 2011 La conferència impartida pel Sr. Albert Vilalta, enginyer de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Passejades per carrers i places de Barcelona al segle XVIII»  (13/11/2011)

PONÈNCIA: «Passejades per carrers i places de Barcelona al segle XVIII» PONENT: Sr. Joan Tres i Arnal PRESENTADORA: Sra. Glòria Ruiz LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 11 i dijous 13 d’octubre de 2011 Pere (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Emili Riu. Un pallarès visionari»  (10/11/2011)

PONÈNCIA: «Emili Riu. Un pallarès visionari» PONENT: Sr. Joan Tatjer PRESENTADOR: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 8 i dijous 10 de novembre de 2011 L’arribada de l’electricitat a les z (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «El Corredor Mediterrani, eix estratègic d’Europa»  (03/11/2011)

PONÈNCIA: «El Corredor Mediterrani, eix estratègic d’Europa» PONENT: Sr. Joan Amorós PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: 3 de novembre de 2011 El Sr. Joan Amorós, secretari de Ferrmed (entitat multisectorial i (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «Desenvolupament de nous medicaments: ciència i esforç»  (27/10/2011)

PONÈNCIA: «Desenvolupament de nous medicaments: ciència i esforç» PONENT: Dr. Sergi Erill PRESENTADOR: Josep Daniel LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 25 i dijous 27 d’octubre de 2011 La recerca de nous me (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El ballet: del clàssic al contemporani”  (01/06/2011)

PONÈNCIA: “El ballet: del clàssic al contemporani” PONENT: Sr. Toni Jodar INTÈRPRETS: Laura Esteve Centre de Dansa LLOC: Teatre-Auditori DIA: dimecres 1 de juny de 2011 Una original y personalíssima conferència-espectacle, a (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Clementina Arderiu: poesia i veritat”  (26/05/2011)

PONÈNCIA: “Clementina Arderiu: poesia i veritat” PONENT: Sr. Sam Abrams PRESENTADOR: Sr. Jordi Mestre LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 i dijous 26 de maig de 2011 Per començar, el professor Sam Abrams (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Gràcies i desgràcies al Gran Teatre del Liceu”  (19/05/2011)

PONÈNCIA: “Gràcies i desgràcies al Gran Teatre del Liceu” PONENT: Sr. Jaume Tribó i Sagalés LLOC: Trade Center DIA: dijous 19 de maig de 2011 PRESENTADOR: Sr. Josep Lluís Garcia El mestre apuntador del Gran Teatre del Liceu d (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Berlín i els seus encants”  (12/05/2011)

PONÈNCIA: “Berlín i els seus encants” PONENT: Sr. Josep Maria Guañabens LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 i dijous 12 de maig de 2011 PRESENTADOR: Sra. Montserrat Pairot Berlín és la capital de la República (...)   ____________________________________________________________________________________

PONENCIA: L´Espai Europeu d´Educació Superior (El Pla Bolonya)  (05/05/2011)

PONENCIA: L´Espai Europeu d´Educació Superior (El Pla Bolonya) PONENT: Sr. Dídac Ramírez LLOC: Sala La Unió Santcugatenca DIA: dijous 5 de maig de 2011 PRESENTADOR: Sr. Josep Daniel El Sr. Dídac Ramírez, rector de la Uni (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “¿Què seria, un país sense empreses familiars?”  (28/04/2011)

PONÈNCIA: “¿Què seria, un país sense empreses familiars?” PONENT: Sr. Fernando Casado LLOC: Trade Center DIA: dijous 28 d’abril de 2011 L’inici va consistir en una petita introducció per sintetitzar on som avui. Un món on els països emergents (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El naturalisme preciosista de Marià Fortuny”  (14/04/2011)

PONÈNCIA: “El naturalisme preciosista de Marià Fortuny” PONENT: Sra. Muntsa Lamua LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 12 d’abril i dijous 14 d’abril de 2011 La professora d’Història de l’Art de la UB, llicenciada en Geografi (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La revolució natural”  (05/04/2011)

PONÈNCIA: “La revolució natural” PONENT: Sr. Jorge Wagensberg PRESENTADOR: Sr. Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dimarts 5 d’abril de 2011 La humanitat, i tot sistema viu, sempre està en crisi, és una regla clara de la vida i per (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Situació actual i reptes de la Universitat”  (30/03/2011)

PONÈNCIA: “Situació actual i reptes de la Universitat” PONENT: Sra. M. José Recoder PRESENTADOR: Marc Plens LLOC: Universitat Autònoma de Barcelona DIA: el dimecres 30 de març La Dra. M. José Recoder, vicerectora de Relacion (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Modernitat de la poesia de Joan Maragall”  (24/03/2011)

PONÈNCIA: “Modernitat de la poesia de Joan Maragall” PONENT: Sr. Sam Abrams PRESENTADOR: Pere Narbona LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: el dimarts 22 de març i dijous 24 Per tal de rememorar el centenari de la mor (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Centrals nuclears: com funcionen i per a què serveixen”  (15/03/2011)

PONÈNCIA: “Centrals nuclears: com funcionen i per a què serveixen” PONENT: Sr. Rafael Albaladejo PRESENTADOR: Marc Plens LLOC: Trade Center DIA: dimarts 15 de març L’objectiu de la conferència era atansar al públic el funcionament d’una (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La maçoneria: origen, història, influència en la societat; simbologia”  (10/03/2011)

PONÈNCIA: “La maçoneria: origen, història, influència en la societat; simbologia” PONENT: Sra. Tate Cabré PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 8 i dijous 10 de març de 2011 Els (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El Teatre-Auditori Sant Cugat, un espai artístic de referència a Catalunya”  (24/02/2011)

PONÈNCIA: “El Teatre-Auditori Sant Cugat, un espai artístic de referència a Catalunya” PONENT: Sr. Pep Tugues PRESENTADOR: Sr. Josep M. Vallès LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 22 i dijous 24 de febrer de 2011 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Retos contra la baja visión”  (17/02/2011)

PONÈNCIA: “Retos contra la baja visión” PONENT: Dr. Borja Corcóstegui LLOC: Auditori de l’Hospital General de Catalunya DIA: dijous 17 de febrer de 2011 L’oftalmòleg i director de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), el doctor Bor (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La crisi financera que vivim, vista per un conseller del Banc d’Espanya”  (10/02/2011)

PONÈNCIA: “La crisi financera que vivim, vista per un conseller del Banc d’Espanya” PONENT: Sr. Guillem López Casasnovas LLOC: Trade Center DIA: dijous 10 de febrer de 2011 El conferenciant va iniciar la seva intervenció amb un preàmbu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Leonard Bernstein, el músic total”  (03/02/2011)

PONÈNCIA: “Leonard Bernstein, el músic total” PONENT: Sr. Pere Andreu Jariod LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 1 i dijous 3 de febrer de 2011 La proposta del Sr. Pere Andreu Jariod, divulgador musical, era descobrir (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: «La novel•la Vida privada, de Josep Maria de Sagarra»  (02/02/2011)

PONÈNCIA: «La novel•la Vida privada, de Josep Maria de Sagarra» PONENT: Sr. D. Sam Abrams PRESENTADORA: Sra. Montse Moral LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 31 de gener i dijous 2 de febrer de 2011 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Els inuit. Caçadors del Gran Nord”  (27/01/2011)

PONÈNCIA: “Els inuit. Caçadors del Gran Nord” PONENT: Sr. Francesc Bailón LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 25 i dijous 27 de gener de 2011 L’antropòleg i especialista en etnologia inuit Sr. Francesc Bailón ens va t (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El sincrotró Alba i el seu impacte al Vallès”  (03/01/2011)

PONÈNCIA: “El sincrotró Alba i el seu impacte al Vallès” PONENT: Dr. Ramon Pascual CONVIDADA ESPECIAL: Sra. Anna M. Birulés LLOC: Trade Center DIA: dijous 13 de gener de 2011 Espanya i Catalunya són països molt deficit (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Chopin, l´home i el compositor”  (13/12/2010)

PONÈNCIA: “Chopin, l´home i el compositor” PONENT: Sr. Joan Vives PIANISTA: Sr. Daniel Ligorio LLOC: Teatre-Auditori DÍA: dilluns 13 de desembre de 2010 Com ja va sent tradició, el primer trimestre de l’Aula d’Extensió Unive (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Tots tenim un nom i molts cognoms. Una aproximació a la genealogia”  (02/12/2010)

PONÈNCIA: “Tots tenim un nom i molts cognoms. Una aproximació a la genealogia” PONENT: Sr. Juan José Cortés García LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIES: dimarts 30 de novembre i dijous 2 de desembre de 2010 La genealogia s’ha conver (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Arnau Cadell, primer artista català”  (20/11/2010)

PONÈNCIA: “Arnau Cadell, primer artista català” PONENT: Sr. Pep Blanes LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 23 i dijous 25 de novembre de 2010 Per a Pep Blanes, persona enamorada de la seva feina de dibuixant, i sobretot, del (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El Molino: un segle d´història”  (18/11/2010)

PONÈNCIA: “El Molino: un segle d´història” PONENT: Sr. Lluís Permanyer LLOC: Unió Santcugatenca DIA: dijous 18 de novembre de 2010 El Paral•lel coincideix amb el traçat del paral•lel 41. Creat per Cerdà, té cinquanta metres d´amplària. Va ser l´a (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La sal, font de vida i civilitzacions”  (11/11/2010)

PONÈNCIA: “La sal, font de vida i civilitzacions” PONENT: Sr. Albert Calzada LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 9 i dijous 11 de novembre de 2010 La sal és vida. Per viure, ens en són indispensables tres grams al dia (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Nanotecnologia, la darrera revolució tecnològica  (02/11/2010)

PONÈNCIA: Nanotecnologia, la darrera revolució tecnològica PONENT: Sra. Núria Ferré LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 2 de novembre de 2010 La Dra. Núria Ferré va presentar un tema fascinant, com és el gran repte de la nanotecnol (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: "Islàndia: terra d’aigua i foc"  (26/10/2010)

PONÈNCIA: "Islàndia: terra d’aigua i foc" PONENT: Sr. Francesc Lozano LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 26 d’octubre de 2010 Islàndia és l’illa dels vikings, de boires i llegendes, i també de gel i foc. El conferenciant no pot (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: "El perquè de l´art"  (19/10/2010)

PONÈNCIA: "El perquè de l´art" PONENT: Sra. Pilarín Bayés LLOC: Trade Center DIA: dimarts 19 d´octubre de 2010 Una mà dibuixa un cor en un full d’acetat col•locat al damunt d’un retroprojector. Alhora, sona una veu clara i expressiva que expl (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: "Joan Coromines: un català universal al servei de la nostra llengua"  (14/10/2010)

PONÈNCIA: "Joan Coromines: un català universal al servei de la nostra llengua" PONENT: Sr. Joan Tres LLOC: Unió Santcugatenca DIA: dijous 14 d´octubre de 2010 El Sr. Joan Tres, doctor en filologia catalana, va fer un apassionat i apassionant (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: "El entusiasmo emprendedor en China"  (04/10/2010)

PONÈNCIA: "El entusiasmo emprendedor en China" PONENT:Sr. Pedro Nueno LLOC: Trade Center DIA: dilluns 4 d’octubre de 2010 El curs 2010-2011 es va inaugurar amb una conferència a càrrec del Sr. Pedro Nueno. Prestigiós economista i professor de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Hip Hop: Història d´una cultura plural"  (03/06/2010)

PONÈNCIA: “Hip Hop: Història d´una cultura plural" PONENT: Sr. Guille Vidal-Ribas LLOC: Teatre-Auditori DIA: dijous 3 de juny de 2010 El dijous 3 de juny es va celebrar a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès l’acte de Cloenda del curs 2009-201 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Avis i identitat familiar"  (25/05/2010)

PONÈNCIA: “Avis i identitat familiar" PONENT: Sra. Maruja Moragas LLOC: Sala La Unió DIA: dimarts 25 de maig de 2010 La Sra. Maruja Moragas, doctora en Direcció d’empreses i col•laboradora científica a l’IESE, ens va oferir un atraient títol (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La flauta màgica"  (18/05/2010)

PONÈNCIA: “La flauta màgica" PONENT: Sr. Jaume Radigales LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 18 de maig de 2010 El Sr. Jaume Radigales, doctor en Història de l’art i professor d’Estètica i de Música, va endinsar-nos en l’essència a (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Drets i obligacions del gos pigall"  (11/05/2010)

PONÈNCIA: “Drets i obligacions del gos pigall" PONENT: Sra. Marta Frauca LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 11 de maig de 2010 La Sra. Marta Frauca, psicopedagoga, ens va captivar fortament l’atenció en la seva conferència sobre e (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Brasil, país del futur, avui"  (04/05/2010)

PONÈNCIA: “Brasil, país del futur, avui" PONENT: Sr. Flavio Carvalho LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 4 de maig de 2010 Dintre del cicle dedicat als països del BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina), el Sr. Flavio Carvalho, sociòle (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Encuentros y desencuentros entre la literatura española y la latinoamericana"  (27/04/2010)

PONÈNCIA: “Encuentros y desencuentros entre la literatura española y la latinoamericana" PONENT: Sr. Juan Antonio Masoliver LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 d´abril de 2010 El Sr. Juan Antonio Masoliver, escriptor, traductor (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “España y México, hermanados en la coyuntura?: un diálogo"  (20/04/2010)

PONÈNCIA: “España y México, hermanados en la coyuntura?: un diálogo" PONENT: Sr. Carlos Eduardo Represas LLOC: Trade Center DIA: dimarts 20 d´abril de 2010 El Sr. Carlos Eduardo Represas, exdirector general, zona Amèriques, a la seu mundial d (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Orquestra simfònica: un treball en equip"  (15/04/2010)

PONÈNCIA: “Orquestra simfònica: un treball en equip" PONENT: Sr. Josep Ferré LLOC: Trade Center DIA: dijous 15 d´abril de 2010 El Sr. Josep Ferré, director de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, ens va explicar amb paraules planeres què és u (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Podem sortir de la crisi?"  (08/04/2010)

PONÈNCIA: “Podem sortir de la crisi?" PONENT: Sr. Josep Piqué LLOC: Trade Center DIA: dijous 8 d´abril de 2010 Dintre del cicle “Les sortides de la crisi” el Sr. Piqué, exministre d’Indústria, d’Afers exteriors i de Ciència i tecnologia, es p (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Margarida Xirgu: una actriu essencial del nostre teatre"  (16/03/2010)

PONÈNCIA: “Margarida Xirgu: una actriu essencial del nostre teatre" PONENT: Sra. Antonina Rodrigo LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 de març de 2010 La Sra. Antonina Rodrigo, investigadora y escriptora de biografies, va dissert (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Volem robots intel•ligents, o que ens ajudin a ser més intel•ligents?"  (09/03/2010)

PONÈNCIA: “Volem robots intel•ligents, o que ens ajudin a ser més intel•ligents?" PONENT: Sra. Carme Torras LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 9 de març de 2010 La Sra. Carme Torras, llicenciada en Matemàtiques, doctora en Informà (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “De l´amor i desamor de Frida Kahlo i Diego Rivera"  (02/03/2010)

PONÈNCIA: “De l´amor i desamor de Frida Kahlo i Diego Rivera" PONENT: Sra. Muntsa Lamua LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 2 de març de 2010 La Sra. Montserrat Lamúa, llicenciada en Geografia i història, i professora d’Història de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Orígens i formació nacional de Catalunya a l´edat mitjana"  (23/02/2010)

PONÈNCIA: “Orígens i formació nacional de Catalunya a l´edat mitjana" PONENT: Sr. Jaume Sobrequés LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 23 de febrer de 2010 El Sr. Jaume Sobrequés, catedràtic d’Història de Catalunya de la UAB, va pre (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Com aprofitar les oportunitats i sortir reforçats de la crisi"  (16/02/2010)

PONÈNCIA: “Com aprofitar les oportunitats i sortir reforçats de la crisi" PONENT: Sr. Oriol Amat LLOC: Sala la Unió DIA: dimarts 16 de febrer de 2010 Dintre del cicle de conferències sobre les sortides de la crisi, el Sr. Oriol Amat, catedràt (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Onze anys de “La Contra”: l´aventura del coneixement"  (11/02/2010)

PONÈNCIA: “Onze anys de “La Contra”: l´aventura del coneixement" PONENT: Sr. Lluís Amiguet LLOC: Trade Center DIA: dijous 11 de febrer de 2010 El Sr. Lluís Amiguet, llicenciat en Ciències de la informació i en Filologia hispànica, va oferir-n (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Índia, potència econòmica del s. XXI"  (02/02/2010)

PONÈNCIA: “Índia, potència econòmica del s. XXI" PONENT: Sra. Deepti Golani LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 2 de febrer de 2010 La Sra. Deepti Golani, diplomada en Història, Economia i Literatura anglesa per la universitat de R (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Literatura russa s. XIX: La Veritat, el Pecat i la Llibertat"  (26/01/2010)

PONÈNCIA: “Literatura russa s. XIX: La Veritat, el Pecat i la Llibertat" PONENT: Sr. Ricard san Vicente LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 26 de gener de 2010 El Sr. Ricard San Vicente, doctor en Filosofia i Lletres i professor a (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Grans dames del Hollywood clàssic"  (19/01/2010)

PONÈNCIA: “Grans dames del Hollywood clàssic" PONENT: Sr. Albert Beorlegui LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 19 de gener de 2010 El Sr. Albert Beorlegui, periodista i crític de cinema, va centrar la seva amena conferència en les (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La lenta agonia de l´impost de successions"  (12/01/2010)

PONÈNCIA: “La lenta agonia de l´impost de successions" PONENT: Sr. Josep M. Coronas LLOC: Trade Center DIA: dimarts 12 de gener de 2010 El Sr. Josep Maria Coronas, llicenciat en Ciències Econòmiques i Dret, i advocat de l’Estat, en la present (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Albéniz: l´home i el compositor"  (15/12/2009)

PONÈNCIA: “Albéniz: l´home i el compositor" PONENT: Srs. Romà Escalas - Lluís Avendaño LLOC: Teatre Auditori DIA: dimarts 15 de desembre de 2009 El primer trimestre es va cloure amb una conferència musicada. En la primera part, el Sr. Romà Es (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La Creu Roja de tots en el seu 0 aniversari de la batalla de Solferino."  (10/12/2009)

PONÈNCIA: “La Creu Roja de tots en el seu 150 aniversari de la batalla de Solferino." PONENT: Sr. Josep Marqués LLOC: Trade Center DIA: dijous 10 de desembre de 2009 El Sr. Marqués, president de la Creu Roja a Catalunya, ens va exposar els tr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Poesia i exili"  (03/12/2009)

PONÈNCIA: “Poesia i exili" PONENT: Sr. Sam Abrams LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 3 de desembre de 2009 El Sr. Sam Abrams, professor de filosofia i literatura, és un conferenciant ja conegut en les nostres aules per visites ant (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Els parcs naturals de Califòrnia"  (24/11/2009)

PONÈNCIA: “Els parcs naturals de Califòrnia" PONENT: Sr. Martí Boada LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 de novembre de 2009 El Sr. Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals de la UAB, ens va parlar del medi ambient i de la sev (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Veus d´una ràdio que va fer història"  (17/11/2009)

PONÈNCIA: “Veus d´una ràdio que va fer història" PONENT: Sr. Joan Munsó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 de novembre de 2009 El Sr. Joan Munsó, periodista i exdirector de ràdio, va posar al nostre abast una evocadora i emotiv (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “L´audició, el primer pas de la comunicació"  (12/11/2009)

PONÈNCIA: “L´audició, el primer pas de la comunicació" PONENT: Dr. Lluís García-Ibáñez LLOC: Sala d´actes de l´Hospital General de Catalunya DIA: dijous 12 de novembre de 2009 GARCIA-IBÁÑEZ L’audició, el primer pas de la comunicació (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La Rússia d’avui i de demà"  (03/11/2009)

PONÈNCIA: “La Rússia d’avui i de demà" PONENT: Sra. Natalia Novosilzov LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 3 de novembre de 2009 La Sra. Natalia Novosilzov, professora titular de rus a la UAB, va voler enfocar la seva conferència d (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Joan Amades: la memòria del poble"  (27/10/2009)

PONÈNCIA: “Joan Amades: la memòria del poble" PONENT: Sr. Antoni Serès LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 d´octubre de 2009 El Sr. Antoni Serés, membre de l’Associació Cultural Joan Amades i escriptor, ens va oferir una conferè (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Estem sortint de la crisi?”  (20/10/2009)

PONÈNCIA: “Estem sortint de la crisi?” PONENT: Sr. Joan Majó LLOC: SC. Trade Center DIA: dimarts 20 d´octubre de 2009 El Sr. Joan Majó, Dr. Enginyer Industrial, va repetir la seva vinguda a les nostres aules per donar-nos aquesta vegada la se (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Telescopis espacials i els nous avenços en astronomia”  (13/10/2009)

PONÈNCIA: “Telescopis espacials i els nous avenços en astronomia” PONENT: Sr. Francesc Lozano LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 d´octubre de 2009 El Sr. Francesc Lozano, professor de la URL i conferenciant prou conegut en les (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Barcelona: capital europea de la Mediterrània”  (06/10/2009)

PONÈNCIA: “Barcelona: capital europea de la Mediterrània” PONENT: Sr. Carles Gasòliba LLOC: SC Trade Center DIA: dimarts 6 d´octubre de 2009 El Sr. Carles Gasòliba, president de la Comissió per a la Mediterrània de la LECE a Brussel•les, ens (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “EL JAZZ (II): de les Big Bands a l’actualitat”  (02/06/2009)

PONÈNCIA: “EL JAZZ (II): de les Big Bands a l’actualitat” PONENT: Sr. Ricard Gili LLOC: Teatre-Auditori DIA: dimarts 2 de juny de 2009 El passat dia 2 de juny va tenir lloc, al Teatre-Auditori de la nostra ciutat, l’acte de cloenda del curs 2 (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Visió quotidiana de la informació”  (28/05/2009)

PONÈNCIA: “Visió quotidiana de la informació” PONENT: Sr. Ricard Pellejà LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dijous 28 de maig de 2009 El Sr. Pellejà és un periodista veterà de televisió. Inicià la seva intervenció amb una pregunta: Com es (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “EL RESCAT DE TRESORS . LA FRAGATA LAS MERCEDES, ODYSSEY I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES”  (19/05/2009)

PONÈNCIA: “EL RESCAT DE TRESORS . LA FRAGATA LAS MERCEDES, ODYSSEY I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES” PONENT: Sr. Frederic Malagelada LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 19 de maig de 2009 El Sr. Frederic Malagelada, un dels bibliòfils més (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El llibre, una perspectiva personal: passat, present i futur”  (12/05/2009)

PONÈNCIA: “El llibre, una perspectiva personal: passat, present i futur” PONENT: Sr. Josep Cots LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 12 de maig de 2009 El Sr. Josep Cots és un llibreter ben reconegut en el món del llibre en el nostre pa (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El Temple Expiatori de la Sagrada Família i la seva continuació”  (07/05/2009)

PONÈNCIA: “El Temple Expiatori de la Sagrada Família i la seva continuació” PONENT: Sr. Jordi Bonet LLOC: Trade Center DIA: dijous 7 de maig de 2009 L’arquitecte coordinador i director de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagra (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Josep Carreras parla de Josep Carreras”  (29/04/2009)

PONÈNCIA: “Josep Carreras parla de Josep Carreras” PONENT: Sr. Josep Carreras LLOC: Teatre-Auditori DIA: dimecres 29 d’abril de 2009 L’Aula d’extensió universitària per a la gent gran de Sant Cugat va presentar al Teatre Auditori, marc adequa (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La sardana d’ahir i d’avui”  (21/04/2009)

PONÈNCIA: “La sardana d’ahir i d’avui” PONENT: Sr. Antoni Anguela LLOC: Sala la Unió DIA: dimecres 21 d’abril de 2009 El Sr. Antoni Anguela, cap del servei de Patrimoni Etnològic de la Generalitat de Catalunya i divulgador sardanístic, és una (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “El tango, els seus orígens i la seva evolució”  (14/04/2009)

PONÈNCIA: “El tango, els seus orígens i la seva evolució” PONENT: Sr. Mario Rojman LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 14 d’abril de 2009 La conferència del Sr. Rojman, musicòleg argentí, va presentar als assistents un perfil del n (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La guerra de Troya en el marco de la civilización micénica”  (31/03/2009)

PONÈNCIA: “La guerra de Troya en el marco de la civilización micénica” PONENT: Sr. Ferran Puerta LLOC: Trade Center DIA: dimarts 31 de març de 2009 La época micénica –entre 1500 y 1200 aC– se halla entre la historia y el mito: no está documen (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Música oblidada: dones silenciades”  (17/03/2009)

PONÈNCIA: “Música oblidada: dones silenciades” PONENT: Sra. Victòria Palma LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 de març de 2009 La Sra. Victòria Palma, musicòloga formada a la UAB, ens va fer una detallada i decidida reflexió sob (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Vivencies de l´esposa del President”  (10/03/2009)

PONÈNCIA: “Vivencies de l´esposa del President” PONENT: Sra. Marta Ferrusola LLOC: Teatre la Unió DIA: dimarts 10 de març de 2009 Sra.Marta Ferrusola, Esposa i mare La conferenciant va captar l´atenciò dels assistents donant un horitzò dib (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Retos de la Unión Europea”  (05/03/2009)

PONÈNCIA: “Retos de la Unión Europea” PONENT: Sr. Enrique Barón LLOC: Trade Center DIA: dijous 5 de març de 2009 Sr. Enrique Baron, Miembro del Parlamento Europeo ( Bruselas ). El conferenciant desprès d´una correcta presentació en català (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “La història real d’una família sefardí”  (24/02/2009)

PONÈNCIA: “La història real d’una família sefardí” PONENT: Sr. Harry Moreno LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 de febrer de 2009 El conferenciant va centrar la seva interessant dissertació en la descripció de la seva història b (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Us o abús de la conca del Besòs”  (17/02/2009)

PONÈNCIA: “Us o abús de la conca del Besòs” PONENT: Sr. Manel Isnard LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 de febrer de 2009 Dintre del cicle dedicat a l’aigua, la conferència es va centrar en l’exposició de la conca del riu Besòs (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Els cinc sentits i l’art”  (10/02/2009)

PONÈNCIA: “Els cinc sentits i l’art” PONENT: Sra. Carolina Camañes LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 10 de febrer de 2009 La conferenciant va donar una àmplia visió d’aquest tema abastant tot l’àmbit global de les representacions (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: “Les decisions sobre infraestructures. Per qui i com es prenen.”  (03/02/2009)

PONÈNCIA: “Les decisions sobre infraestructures. Per qui i com es prenen.” PONENT: Sr. Santiago Montero LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 3 de febrer de 2009 El conferenciant volgué oferir-nos una teoria de les decisions que es p (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El camí de Santiago  (27/11/2007)

PONÈNCIA: El camí de Santiago PONENT: Sra. Carolina Camañes LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 de novembre de 2007 Sra. Carolina Camañes. Llicenciada en belles arts i doctora cum laude en restauració artística. “La fe és per cr (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Big Bang, Déu i Buda  (20/11/2007)

PONÈNCIA: Big Bang, Déu i Buda PONENT: Sr. Francesc Lozano LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 de novembre de 2007 El Sr. Lozano, amb el títol atrevit de la seva conferència, va voler cridar l’atenció dels assistents sobre els (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Petra dels Nabateus  (13/11/2007)

PONÈNCIA: Petra dels Nabateus PONENT: Sr. Xavier Ballestín LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 de novembre de 2007 El Sr. Ballestín, doctor en història i professor en actiu d’història medieval a la UB, ens va mostrar en una doc (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: L’Islam d’ahir i d’avui. Una visió personal  (08/11/2007)

PONÈNCIA: L’Islam d’ahir i d’avui. Una visió personal PONENT: Sr. Lluís Monreal, director general d’Aga Kahn Trust (Ginebra) LLOC: Sala de la Unió DIA: dijous 8 de novembre del 2007 El Sr. Lluís Monreal va voler apropar-nos, amb la seva inte (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El dret a la dignitat  (30/10/2007)

PONÈNCIA: El dret a la dignitat PONENT: Sr. Francesc Abel LLOC: Sala de la Unió DIA: dimarts 30 d’octubre del 2007 El Sr. Francesc Abel S. J. és doctor en medicina i cirurgia, numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i fundador de (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La força de l’escultura al País Basc: Chillida i Oteiza  (23/10/2007)

PONÈNCIA: La força de l’escultura al País Basc: Chillida i Oteiza PONENT: Sra. Carolina Camañes LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 23 d’octubre del 2007 La Sra. Carolina Camañes, llicenciada en belles arts i doctora cum laude en rest (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La banca ètica  (16/10/2007)

PONÈNCIA: La banca ètica PONENT: Sr. Joan Antoni Melé LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 16 d'octubre del 2007 El Sr. Melé va agrair l’oportunitat de difondre entre el nostre col•lectiu de gent gran una idea nova a Espanya, nascu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La televisió del futur  (10/10/2007)

PONÈNCIA: La televisió del futur PONENT: Sr. Joan Majó LLOC: Teatre-Auditori DIA: dimecres 10 d’octubre del 2007 El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Joan Majó, va inaugurar el curs 2007-2008 amb una conferènci (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Per què l’herba és verda i la sang vermella?  (29/05/2007)

PONÈNCIA: Per què l’herba és verda i la sang vermella? PONENT: Dr. Santiago Nonell LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 29 de maig de 2007 El Sr. Santiago Nonell, doctor en química i professor de l’IQS, va mostrar en pantalla abans (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La música al cinema  (28/05/2007)

PONÈNCIA: La música al cinema PONENT: Sr. Jesús Rodríguez Picó LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dilluns 28 de maig de 2007 El Sr. Jesús Rodríguez Picó, musicòleg i professor al Conservatori del Liceu, fou el conferenciant del tema La m (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La personalitat de Caterina Albert, Víctor Català  (15/05/2007)

PONÈNCIA: La personalitat de Caterina Albert, Víctor Català PONENT: Sra. Isabel Pijoan LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 15 de maig del 2007 La Sra. Isabel Pijoan, doctora en filologia per la UB, va dividir la seva conferència (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Anar i venir amb Josep Pla  (14/05/2007)

PONÈNCIA: Anar i venir amb Josep Pla PONENT: Sr. Baltasar Porcel LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIES: dimarts 12 d’abril i dijous 14 de maig del 2007 “Josep Pla, el millor escriptor català del segle XX, va ser molt important perquè (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Nou concepte de desenvolupament: les energies alternatives  (08/05/2007)

PONÈNCIA: Nou concepte de desenvolupament: les energies alternatives PONENT: Sr. Francesc Lozano LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 8 de maig del 2007 El Sr. Lozano, resumint-nos sintèticament les etapes de la Humanitat viscudes a (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La solidaritat. De què som responsables?  (03/05/2007)

PONÈNCIA: La solidaritat. De què som responsables? PONENT: Sra. Victòria Camps Lloc: Teatre la Unió DIA: dijous 3 de maig del 2007 La Dra. Victòria Camps, catedràtica d’ètica de la UAB, va entrar en el tercer tema del seu cicle sobre els v (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Interpretar la nostra comunicació personal  (24/04/2007)

PONÈNCIA: Interpretar la nostra comunicació personal PONENT: Sra. Mònica Roman LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 d’abril del 2007 La Sra. Mònica Roman, empresària i MBA en estudis financers, ens va oferir una conferència en q (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El llegat català a Cuba  (17/04/2007)

PONÈNCIA: El llegat català a Cuba PONENT: Sra. Tate Cabré LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 d’abril de 2007 La Sra. Tate Cabré, llicenciada en ciències de la informació i professora a la UAB, ens va oferir la conferència anu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El patrimoni cultural i artístic de Sant Cugat  (29/03/2007)

PONÈNCIA: El patrimoni cultural i artístic de Sant Cugat PONENT: Sra. Àngels Solé LLOC: La Unió DIA: dijous 29 de març de 2007 La Sra. Àngels Solé, historiadora, tinenta d’alcalde de la ciutat de Sant Cugat, responsable de confeccionar el ca (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Memòria, història i política a Catalunya, avui  (20/03/2007)

PONÈNCIA: Memòria, història i política a Catalunya, avui PONENT: Dr. Albert Balcells LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 de març del 2007 El Dr. Albert Balcells, catedràtic d’història contemporània a la UAB, va explicar els cont (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: è aniversari de Santiago Rusiñol  (13/03/2007)

PONÈNCIA: 75è aniversari de Santiago Rusiñol PONENT: Sra. M. Isabel Pijoan LLOC: Teatre-Auditori DIA: dimarts 13 de març del 2007 Dins l’acte de celebració del 75è aniversari de Santiago Rusiñol, organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Demografia i immigració. Perspectiva global del segle XXI  (06/03/2007)

PONÈNCIA: Demografia i immigració. Perspectiva global del segle XXI PONENT: Dra. Anna Cabré LLOC: Teatre la Unió DIA: dimarts 6 de març de 2007 La Dra. Cabré, catedràtica de geografia humana de la UAB y directora del Centre d’Estudis Demogràf (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Els reptes de Catalunya davant la globalització  (27/02/2007)

PONÈNCIA: Els reptes de Catalunya davant la globalització PONENT: Sr. Francesc Raventós LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 27 de febrer de 2007 El Sr. Raventós, economista, amb un lleuger canvi en el títol de la conferència, va pa (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La nova arquitectura ambiental  (20/02/2007)

PONÈNCIA: La nova arquitectura ambiental PONENT: Sr. Pich Aguilera LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 20 de febrer de 2007 El Sr. Pich Aguilera, arquitecte, va voler fer la seva conferència amb algunes imatges gràfiques que sintet (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: EL FUTUR DE LA VIDA (II). El repte del canvi climàtic  (13/02/2007)

PONÈNCIA: EL FUTUR DE LA VIDA (II). El repte del canvi climàtic PONENT: Sr. Francesc Lozano LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 13 de febrer de 2007 El Sr. Lozano, continuant el seu cicle de ciències d’aquest curs 2006-2007, ens va (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Com és i com funciona el material hereditari  (06/02/2007)

PONÈNCIA: Com és i com funciona el material hereditari PONENT: Dra. Montserrat Ponsà LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: Dimarts, 6 de febrer de 2007 La Dra. Ponsà, professora de biologia cel·lular de la UAB, va oferir la seva interessant (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: L’esdevenidor de Catalunya  (23/01/2007)

PONÈNCIA: L’esdevenidor de Catalunya PONENT: Sr. Salvador Giner LLOC: Auditori de Sant Cugat DIA: dimarts 23 de gener del 2007 El fet de poder comptar amb la participació d’un ponent com el Sr. Salvador Giner i que l’Aula d’Extensió Universit (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: El paper de la UE davant els conflictes de l’Orient  (18/01/2007)

PONÈNCIA: El paper de la UE davant els conflictes de l’Orient PONENT: Sr. Miquel Àngel Medina LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dijous 18 de gener del 2007 L’enfocament de la conferència va partir de la base que la UE no és un estat sobi (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La recuperació del Liceu per la societat catalana  (11/01/2007)

PONÈNCIA: La recuperació del Liceu per la societat catalana PONENT: Sr. Josep Caminal, exdirector general del Liceu de Barcelona LLOC: Teatre de la Unió DIA: dijous 11 de gener de 2007 La inauguració del segon trimestre per l’Aula d’Extensió (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Cançó popular nadalenca  (19/12/2006)

PONÈNCIA: Cançó popular nadalenca PONENT: Sr. Ramon Vilar LLOC: La Unió DIA: dimarts 19 de desembre de 2006 L’acte de cloenda del programa d’activitats del primer trimestre del curs 2006-2007 va consistir primerament en la conferència del Sr. (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Tribunal Suprem, Constitucional i Superior de Catalunya. Tres peces clau de l’organització judicial  (30/11/2006)

PONÈNCIA: Tribunal Suprem, Constitucional i Superior de Catalunya. Tres peces clau de l’organització judicial PONENT: Sr. Enric Lecumberri LLOC: La Unió DIA: Dijous 30 de novembre de 2006 El conferenciant Enric Lecumberri, magistrat del Tribu (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Donasses  (21/11/2006)

PONÈNCIA: Donasses PONENT: Sra. Marta Pessarrodona. Escriptora, premi nacional de poesia LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dimarts 21 de novembre de 2006 Marta Pessarrodona es va autodefinir dient que era bàsicament poeta. Nasqué a T (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La llibertat per fer què?  (16/11/2006)

PONÈNCIA: La llibertat per fer què? PONENT: Sra. Victòria Camps. Catedràtica d'ètica de la UAB LLOC: Sala de la Unió Santcugatenca DIA: dijous 16 de novembre de 2006 “Els tres grans valors de llibertat, igualtat i fraternitat es troben en la (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La Llotja i el primer museu d'art de Catalunya  (15/11/2006)

PONÈNCIA: La Llotja i el primer museu d'art de Catalunya PONENT: Sra. Pilar Vélez. Directora del Museu Marés. Acadèmica. DIA: dimecres 15 de novembre de 2006 En primer lloc, unes pinzellades històriques sobre aquesta acadèmia. L’any 1775 comença amb el (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Francesc Cambó, home de negocis i empresari  (07/11/2006)

PONÈNCIA: Francesc Cambó, home de negocis i empresari PONENT: Sr. Borja de Riquer, catedràtic d'història LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dimarts 7 de novembre de 2006 “Francesc Cambó és un personatge polièdric, amb moltes facetes i no (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Enllà, de Joan Maragall  (31/10/2006)

PONÈNCIA: Enllà, de Joan Maragall PONENT: Sr. Sam Abrams, professor de filosofia i literatura LLOC: ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA: dimarts 31 d’octubre de 2006 “Enllà és un llibre important d’un autor important. Què fa que no ens arribi aix (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA:Visionant Goya en la terra on va néixer  (28/10/2006)

PONÈNCIA:Visionant Goya en la terra on va néixer DATA:27 i 28 d’octubre de 2006 Com a complement a la conferència oferta per la Sra. Carolina Camañes a l’Arxiu Nacional de Catalunya, titulada La ràbia i l’originalitat de Goya, els dies 27 i 28 d’octubre un ampli grup de l’Aul (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La ràbia de Goya  (24/10/2006)

PONÈNCIA: La ràbia de Goya PONENT: Sra. Carolina Camañes, Llicenciada en Belles Arts. LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 24 d’octubre de 2006 La Sra. Carolina ens va parlar, amb la vitalitat que la caracteritza, del gran pintor e (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: Les particularitats més significatives del dret civil català  (17/10/2006)

PONÈNCIA: Les particularitats més significatives del dret civil català PONENT: Sra. M. Eulàlia Amat, professora titular de dret civil a la UAB LLOC: Arxiu Nacional de Catalunya DIA: dimarts 17 d’octubre de 2006 Abans d’entrar en el tema de la (...)   ____________________________________________________________________________________

PONÈNCIA: La borsa: joc o inversió?  (10/10/2006)

PONÈNCIA: La borsa: joc o inversió? PONENT: Sr. Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona LLOC: Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès DATA: Dijous 10 d’octubre de 2006 El Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès va ser la seu escoll (...)   ____________________________________________________________________________________